CLContextCreate

Bir OpenCL bağlamı oluşturur ve onun tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int  CLContextCreate(
   int  device=CL_USE_ANY     // OpenCL aygıtının seri numarası veya makro
   );

Parametre

device

[in]  OpenCL aygıtının sistemdeki sıra numarası. Belirli bir değer yerine, aşağıdakilerden birini de kullanabilirsiniz:

  • CL_USE_ANY – OpenCL sahip her aygıt desteklenir;
  • CL_USE_CPU_ONLY – sadece CPU üzerindeki OpenCL emülasyonuna izin verilir;
  • CL_USE_GPU_ONLY – OpenCL emülasyonuna izin verilmez ve sadece OpenCL desteğine sahip aygıtlar (ekran kartları) kullanılabilir;
  • CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY –  yalnızca double türünü destekleyen GPU'lara izin verilir.

Dönüş değeri

Başarı durumunda OpenCL bağlamının tanıtıcı değerine, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.