SendNotification

Bildirimler sekmesinde MetaQuotes ID'si belirtilen mobil terminallerine anlık bildirimler yolar.

bool  SendNotification(
   string  text          // Bildirim metni
   );

Parametreler

text

[in]   Bildirimin metni. Mesaj uzunluğu 255 karakteri geçmemeli.

Dönüş değeri

Bildirim terminalden başarıyla gönderilmişse 'true'; başarısızlık durumunda ise 'false' değerine dönüş yapar. Başarısız olan bir anlık bildirim sonrasında kontrol yapılırken, GetLastError () fonksiyonu şu hatalardan birini dönebilir:

  • 4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
  • 4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
  • 4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
  • 4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Not

SendNotification() fonksiyonu için katı kullanım kısıtlamaları getirilmiştir: saniyede iki çağrıdan fazlası ve dakikada 10 çağrıdan fazlası gerçekleştirilemez. Kulanım frekansının görüntülenmesi dinamiktir. Kısıtlamaların çiğnenmesi durumunda fonksiyon devre dışı bırakılacaktır.

SendNotification() function does not work in the Strategy Tester.