ArrayReverse

Dizideki belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak tersine çevirir.

bool  ArrayReverse(
   void&        array[],            // herhangi bir tip dizisi
   uint         start=0,            // dizinin tersine çevrilmeye başlanacağı indeks
   uint         count=WHOLE_ARRAY   // eleman sayısı
   );

Parametreler

array[]

[in][out]  Dizi.

start=0

[in]  Dizinin tersine çevriminin başladığı indeks.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Ters çevrilmiş elemanların sayısı. Eğer WHOLE_ARRAY ise, tüm dizi elemanları belirtilen start indeksinden başlayarak dizinin sonuna kadar ters çevrilir.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner.

Not

ArraySetAsSeries() fonksiyonu, dizi elemanlarını fiziksel olarak hareket ettirmez. Bunun yerine, elemanlara erişimi zaman serilerinde olduğu gibi düzenlemek için yalnızca indeksleme yönünü geriye doğru değiştirir. ArrayReverse() fonksiyonu, dizi elemanlarını fiziksel olarak hareket ettirir, böylece dizi "tersine çevrilir".

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script programı başlatma fonksiyonu                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- sabit boyutlu diziyi bildir ve değerleri doldur
   int array[10];
   for(int i=0;i<10;i++)
     {
      array[i]=i;
     }
//--- elemanları tersine çevirmeden önce diziyi göster
   Print("ArrayReverse() fonksiyonunu çağırmadan önce");
   ArrayPrint(array);
//--- dizideki 3 elemanı tersine çevir ve yeni grubu göster
   ArrayReverse(array,4,3);
   Print("ArrayReverse() fonksiyonunu çağırdıktan sonra");
   ArrayPrint(array);
/*
  Gerçekleşim sonucu:
  ArrayReverse() fonksiyonunu çağırmadan önce
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ArrayReverse() fonksiyonunu çağırdıktan sonra
   0 1 2 3 6 5 4 7 8 9
*/

Ayrıca bakınız

ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries