ArrayIsDynamic

Dizinin dinamik olup olmadığını kontrol eder.

bool  ArrayIsDynamic(
   const void&  array[]    // kontrol edilen dizi
   );

Parametreler

array[]

[in]  Kontrol edilen dizi.

Dönüş değeri

Seçilen dizi dinamik ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Örnek:

#property description "Bu gösterge değer hesaplamaz. ArrayFree() fonksiyon çağrısını;"
#property description "bir dinamik, bir statik ve bir göserge tamponu olmak üzere, üç ayrı diziye uygulamayı dener."
#property description "Sonuçlar Experts (Uzmanlar) bülteninde gösterilir."
//--- gösterge ayarları
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- global değişkenler
double ExtDynamic[];   // dinamik dizi
double ExtStatic[100]; // statik dizi
bool   ExtFlag=true;   // bayrak
double ExtBuff[];      // gösterge tamponu
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- dizi için bellek tahsis et
   ArrayResize(ExtDynamic,100);
//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi
   SetIndexBuffer(0,ExtBuff);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
//--- bir tekil analiz gerçekleştir
   if(ExtFlag)
     {
      //--- belleği diziler için boşaltmayı dene
      //--- 1. Dinamik dizi
      Print("+============================+");
      Print("1. Dinamik diziyi kontrol et:");
      Print("Belleğin boşalmasından önce büyüklük = ",ArraySize(ExtDynamic));
      Print("Bu bir dinamik dizi mi = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Evet" : "Hayır");
      //--- dizi belleğini serbest bırakmayı dene
      ArrayFree(ExtDynamic);
      Print("Belleğin boşalmasından sonra büyüklük = ",ArraySize(ExtDynamic));
      //--- 2. Statik dizi
      Print("2. Statik diziyi kontrol et:");
      Print("Belleğin boşalmasından önce büyüklük = ",ArraySize(ExtStatic));
      Print("Bu bir dinamik dizi mi = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Evet" : "Hayır");
      //--- dizi belleğini serbest bırakmayı dene
      ArrayFree(ExtStatic);
      Print("Belleğin boşalmasından sonra büyüklük = ",ArraySize(ExtStatic));
      //--- 3. Gösterge tamponu
      Print("3. Gösterge tamponunu kontrol et:");
      Print("Belleğin boşalmasından önce büyüklük = ",ArraySize(ExtBuff));
      Print("Bu bir dinamik dizi mi = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Evet" : "Hayır");
      //--- dizi belleğini serbest bırakmayı dene
      ArrayFree(ExtBuff);
      Print("Belleğin boşalmasından sonra büyüklük = ",ArraySize(ExtBuff));
      //--- bayrak değerini değiştir
      ExtFlag=false;
     }
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
   return(rates_total);
  }

Ayrıca Bakınız

Zaman serileri ve göstergelere erişim