TimeToStruct

datetime tipi (01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeler) bir değeri, MqlDateTime tipi bir yapı değişkenine dönüştürür.

bool  TimeToStruct(
   datetime      dt,            // tarih ve zaman
   MqlDateTime&  dt_struct      // değerlerin alınması için bir yapı
   );

Parametreler

dt

[in]  Dönüştürülecek tarih değeri.

dt_struct

[out]  MqlDateTime yapı tipli değişken .

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.