ObjectGetInteger

Karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar. Nesne özelliği datetime, int, color, bool veya char tiplerinde olmalıdır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.

1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.

long  ObjectGetInteger(
   long                             chart_id,          // çizelge tanımlayıcı
   string                           name,              // nesne ismi
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER     prop_id,           // özellik tanımlayıcı
   int                              prop_modifier=0    // istenmesi durumunda özellik şekillendiricisi
   );

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarılı sonuç mevcutsa, son parametreye referansla geçirilen bir değişkene yerleştirilir.

bool  ObjectGetInteger(
   long                             chart_id,          // çizelge tanımlayıcı
   string                           name,              // nesne ismi
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER     prop_id,           // özellik tanımlayıcı
   int                              prop_modifier,     // özellik şekillendirici
   long&                            long_var           // özelik değerini burada farz ediyoruz
   );

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in]  Nesne ismi.

prop_id

[in]  Nesne özelliğinin tanıtıcısı. Değer, ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

prop_modifier

[in]  Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. İlk versiyonda, varsayılan şekillendirici değeri sıfıra eşittir. Çoğu özellik için bir şekillendiriciye gerek duyulmaz. Fibonacci araçlarındaki ve Andrews Dirgenindeki seviye numarasını gösterir. Seviyelerin numaralandırılmasına sıfırdan başlanır.

long_var

[out]  İstenen özellik değerini alacak olan long tipli değişken.

Dönüş değeri

İlk çağrı versiyonu için, long tipli bir değer.

İkinci durumda, eğer özellik mevcutsa ve değer long_var değişkenine yerleştirilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.