Alım-Satım Sinyallerinin Modülleri

Müşteri terminalinin standart dağıtımı "MQL5 Sihirbazı" için bir dizi kullanıma-hazır sinyal modülü içerir. MQL5 Sihirbazında bir Expert Advisor oluştururken, alım satım sinyallerinin tüm kombinasyonlarını (64 'e kadar) kullanabilirsiniz. Alım-satım işlemi için son karar, dahil edilen her bir modülden elde edilen sinyallerin karmaşık analizine göre alınır. Alim-satım kararlarının alınma mekanizması aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Standart dağıtım şu sinyal modüllerini içerir:

Sinyal Modüllerine Dayanan Alım-Satım Karar Mekanizması #

Alım-satım karar mekanizması aşağıda verilen temel prensipler çerçevesinde açıklanabilir:

  • Her bir sinyal modülü kendi piyasa modeline sahiptir (fiyat ve gösterge değerlerinin belirli kombinasyonlar).
  • Her piyasa modeli 1-100 arasında değişen anlamlılık değerine sahiptir. Anlamlılık değeri ne kadar yüksekse, model o kadar güçlüdür.
  • Her bir model fiyat hareketinin yönüne dair tahminler oluşturur.
  • Bir modülün tahmini, eklenen modeller için yapılan aramanın sonucudur ve -100 ile 100 arasında bir değer olarak çıktılanır. İşaret, tahmini hareketin yönünü belirtir (negatif işaret fiyatın düşeceğini, pzitif işaret ise fiyatın yükseleceğini ifade eder). Mutlak değer, elde edilen en iyi modelin gücüne karşılık gelir.
  • Her bir modülün tahmini, modül içinde belirlenen 0-1 aralığındaki bir ağırlık katsayısı ile "oylamaya" gönderilir.
  • Oylamanın sunucu, -100 ile 100 arasında değişen bir sayıdır. Bu sayının işareti tahmini hareketin yönünü belirtirken, mutlak değeri ise sinyal gücünü temsil eder. Tüm sinyal modüllerinin tahminlerinin ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanır.

Oluşturulan her Uzman Danışman değiştirilebilir iki ayara sahiptir — 0 ile 100 arasında değerler alabilen pozisyon açma ve kapama eşikleri (ThresholdOpen ve ThresholdClose).  Son sinyalin gücü eşik seviyesini aştığında, sinyal işaretine karşılık gelen alım-satım işlemi gerçekleştirilir.

Örnekler

Şu eşik seviyelerine sahip bir Uzman Danışman ele alalım: ThresholdOpen=20 ve ThresholdClose=90. Alım-satım işlemleri karar mekanizmasında iki sinyal modülü bulunsun : 0.4 ağırlığa sahip MA modülü ve 0.8 ağırlığa sahip Stochastic modülü. Şimdi, elde edilebilecek sinyallerin iki çeşidini inceleyelim:

Çeşit 1.

Fiyat serisi, MA göstergesini aşağıdan yukarı doğru kesmiş olun. Bu durum, MA modülü içinde uygulanan piyasa modellerinin birine karşılık gelmektedir. Söz konusu model, fiyatların yükselişini öngörür. Anlamlılık değeri 100 'e eşittir. Bu sırada Stochastic osilatör de aşağı dönmüş olsun ve fiyat serisi ile bir ayrışma göstersin. Bu durum, Stochastic modülü içinde uygulanan piyasa modellerinin birine karşılık gelmektedir. Söz konusu model, fiyatların düşüşünü öngörür. Anlamlılık değeri 80 'e eşittir.

Şimdi nihai "oylamanın" sonucunu hesaplayabiliriz. MA modülünden elde edilen oran, 0.4 * 100 = 40 şeklinde hesaplanır. Stochastic modülünden elde edilen oran, 0.8 * (-80) = -64 şeklinde hesaplanır. Son değer, bu iki oranın aritmetik ortalamasıyla bulunur: (40 - 64)/2 = -12. Oylamanın sonucu, izafi gücü 12 'ye eşit olan olan satış sinyalidir. 20 değerine sahip işlem eşiğine ulaşılamamıştır. Bu sebeple Herhangi bir alım-satım işlemi gerçekleştirilmez.

Çeşit 2.

Fiyat serisi, MA göstergesini yukarıdan aşağı doğru kesmiş olun. Bu durum, MA modülü içinde uygulanan piyasa modellerinin birine karşılık gelir. Söz konusu model, fiyatların yükselişini öngörür. Anlamlılık değeri 10 'a eşittir. Bu sırada Stochastic osilatör de aşağı dönmüş olsun ve fiyat serisi ile bir ayrışma göstersin. Bu durum, Stochastic modülü içinde uygulanan piyasa modellerinin birine karşılık gelmektedir. Söz konusu model, fiyatların düşüşünü öngörür. Anlamlılık değeri 80 'e eşittir.

Şimdi nihai "oylamanın" sonucunu hesaplayabiliriz. MA modülünden elde edilen oran, 0.4 * 10 = 4 şeklinde hesaplanır. Stochastic modülünden elde edilen oran, 0.8 * (-80) = -64 şeklinde hesaplanır. Son değer, bu iki oranın aritmetik ortalamasıyla bulunur: (4 - 64)/2 = -30. Oylamanın sonucu, izafi gücü 30 'a eşit olan olan satış sinyalidir. 20 değerine sahip işlem eşiği geçilmiştir. Sonuç olarak bir kısa pozisyon açılacaktır.

Çizelge üzerinde piyasa modelleri örneği

a) Fiyat serisi ve Stochastic osilatör ayrışması (çeşit 1 ve 2).

b) Fiyat serisinin MA göstergesini yukarı-yönlü kesmesi (çeşit 1).

c) Fiyat serisinin MA göstergesini aşağı-yönlü kesmesi (çeşit 2).