MathRand

0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal tamsayıya dönüş yapar.

int  MathRand();

Dönüş değeri

0 ile 32767 arasında bir tamsayı değeri.

Not

Fonksiyonun ilk kullanımından önce, (psuedo) rassal sayı üretecinin başlangıç pozisyonunu ayarlamak amacıyla MathSrand fonksiyonunun çağrılması gerekir.

Not

MathRand() yerine rand() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

 

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- her başlatmada bir yalancı-rasgele tamsayı serisi oluşturmak için yeni bir başlangıç durumu ayarla
   MathSrand(GetTickCount());
//--- bir döngü içerisinde, üretilen 10 yalancı-rasgele tamsayıyı günlükte görüntüle
   for(int i=0i<10i++)
     {
      int rand_value=MathRand();
      PrintFormat("Pseudorandom integer №%d: %u",i+1,rand_value);
     }
  }