MathRand

0 ile 32767 arasında bir (psuedo) rassal tamsayıya dönüş yapar.

int  MathRand();

Dönüş değeri

0 ile 32767 arasında bir tamsayı değeri.

Not

Fonksiyonun ilk kullanımından önce, (psuedo) rassal sayı üretecinin başlangıç pozisyonunu ayarlamak amacıyla MathSrand fonksiyonunun çağrılması gerekir.

Not

MathRand() yerine rand() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.