MathLog1p

MathLog(1+x) ifadesinin değerine dönüş yapar.

double  MathLog1p(
   double  value      // logaritması alınacak değer
   );

Parametreler

value

[in]  Logaritması alınacak değer.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda (value + 1) değerinin doğal logaritması. value < -1 ise, fonksiyon NaN (tanımsız) dönüşü yapar. value, -1 ise fonksiyon INF (sonsuz) dönüşü yapar.

Not

x değeri sıfıra yakınsa, MathLog1p(x) fonksiyonu MathLog(1+x) fonksiyonuna göre daha doğru sonuç verir.

MathLog1p() fonksiyonunun yerine log1p() fonksiyonunu da kullanabilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Reel tipler (double, float)