MathLog

Belirtilen sayının normal logaritmasına dönüş yapar.

double  MathLog(
   double  val      // logaritması alınacak olan değer
   );

Parametreler

val

[in]  Logaritması alınacak değer.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'val' değişkeninin doğal logaritması. 'val' negatifse, fonksiyon NaN (tanımsız değer) dönüşü yapar. 'val' değeri 0 ise, INF (sonsuz) dönüşü yapar.

Not

MathLog() yerine log() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Reel tipler (double, float)