MathPow

Fonksiyon, bir sayının belirtilen kuvvetini alır.

double  MathPow(
   double  base,         // sayı 
   double  exponent      // üs değeri
   );

Parametreler

base

[in]  Üssü alınacak sayı.

exponent

[in]  Üs değeri.

Dönüş değeri

Sayının kuvveti hesaplandıktan sonraki değeri.

Not

MathPow() fonksiyonunun yerine pow() kullanabilirsiniz.