MathMod

İki sayının bölümünden kalan reel sayıya dönüş yapar.

double  MathMod(
   double  value,      // bölünen değer
   double  value2      // bölen değer
   );

Parametreler

value

[in]  Bölünen değer.

value2

[in]  Bölen değer.

Dönüş değeri

MathMod fonksiyonu "val / y" bölümünün reel değerini "val = i * y + f" şeklinde hesaplar. Burada i bir tamsayıdır, f 'val' ile aynı işarete sahiptir ve mutlak değeri y'nin mutlak değerinden küçüktür

Not

MathMod() fonksiyonunun yerine fmod() kullanabilirsiniz.