MathMin

Fonksiyon, iki değer arasındaki en küçük değere dönüş yapar.

double  MathMin(
   double  value1,     // ilk değer
   double  value2      // ikinci değer
   );

Parametreler

value1

[in]  İlk sayısal değer.

value2

[in]  İkinci sayısal değer.

Dönüş değeri

İki değer arasında en büyük olana dönüş yapar.

Not

MathMin() fonksiyonunun yerine fmin() kullanabilirsiniz. fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() fonksiyonları, double tip dönüşümü yapılmaksızın tamsayı tipleriyle de kullanılabilir.

Fonksiyon farklı tiplerde parametreler ile kullanıldığında, daha küçük tipli parametre, otomatik olarak büyük tipe dönüştürülür. Dönüş değerinin tipi büyük tipe karşılık gelir.

Aynı tipteki veriler için dönüşüm gerçekleştirilmez.