Döngü Operatörü while

while operatörü, kontrol edilmiş bir ifadeden ve çalıştırılması gereken bir operatörden meydana gelir:

while(ifade)
 operatör;

Eğer ifade doğruysa, operatör ifade yanlış olana kadar çalıştırılır. İfade yanlışsa kontrol bir sonraki operatöre geçirilir. İfade değeri operatör çalıştırılmadan belirlenir. Böylece, ifade en başında zaten yanlışsa, operatör hiç çalıştırılmamış olacaktır.

Not

Eğer döngü içinde büyük miktarda tekrar yapılması bekleniyorsa, zorla sonlandırma işlemi, IsStopped() fonksiyonu aracılığı ile kontrol edilebilir.

Örnek:

while(k<n && !IsStopped())
  {
   y=y*x;
   k++;
  }

Ayrıca Bakınız

Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi