Birleşik Operatör

Bir birleşik operatör (bir blok) parantezler {} içine iliştirilmiş herhangi tipte bir veya daha fazla operatörden oluşur. Kapanış parantezinin ardından noktalı virgül (;) gelmemelidir.

Örnek:

if(x==0)
  {
   Print("geçersiz pozisyon x = ",x);
   return;
  }

Ayrıca Bakınız

Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi