Dil Temelleri

MetaQuotes Language 5 (MQL5), çeşitli finansal piyasaların analizi için, otomatikleştirilmiş alım-satım stratejilerinin ve özel teknik göstergelerin yazılması amacıyla geliştirilmiş, nesne yönelimli, yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Gerçek zamanlı çalışma için tasarlanmış uzman sistemlerin yazımının yanında, alım-satım kararlarınıza yardımcı olan grafiksel araçların oluşturulmasına da izin verir.

MQL5, popüler programlama dili C++ konseptinden uyarlanmıştır. MQL4 ile karşılaştırıldığında yeni dil, sayımlar, yapılar, sınıflar ve olay işleme gibi kavramlara sahiptir. MQL5'deki çalıştırılabilir programlar ile diğer uygulamalar arasındaki dll aracılı etkileşim, gömülü ana tiplerin sayısının artırılması sayesinde artık olabildiğince kolaydır. MQL5 sözdizimi C++ sözdizimine benzer yapıdadır. Bu, diğer modern programlama dillerindeki programların çevrilmelerini kolaylaştırır.

MQL5 dili üzerinde çalışmanıza yardımcı olmak amacıyla tüm konular şu bölümler altında gruplanmıştır: