IsStopped

Bir MQL5 programının zorla kapanmış olmasını kontrol eder.

bool  IsStopped();

Dönüş değeri

Eğer _StopFlag sistem değişkeni 0 harici bir değer içeriyorsa, 'true' değerine dönüş yapar. Eğer MQL5 programı, işlemini tamamlama komutu almışsa _StopFlag içine sıfır olmayan bir değer yazılır. Bu durumda programı hemen sonlandırmalısınız, aksi durumda 3 saniye sonra program dışarıdan tamamlanmaya zorlanacaktır.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- durma kontrolüyle sonsuz bir döngü içerisinde
   while(!IsStopped())
     {
      //--- yerel PC zamanını grafik üzerinde görüntüle
      Comment("Time Local: "TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
      Sleep(16);
     }
   Print("The StopFlag is set. The program will be stopped.");
 
//--- temizle
   Comment("");
  }