IsStopped

Bir MQL5 programının zorla kapanmış olmasını kontrol eder.

bool  IsStopped();

Dönüş değeri

Eğer _StopFlag sistem değişkeni 0 harici bir değer içeriyorsa, 'true' değerine dönüş yapar. Eğer MQL5 programı, işlemini tamamlama komutu almışsa _StopFlag içine sıfır olmayan bir değer yazılır. Bu durumda programı hemen sonlandırmalısınız, aksi durumda 3 saniye sonra program dışarıdan tamamlanmaya zorlanacaktır.