GlobalVariableSet

Bir global değişken için yeni bir değer ayarlar. Değişken mevcut değilse, sistem tarafından yeni bir global değişken oluşturulur.

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // Global değişken ismi
   double  value      // Ayarlanacak değer
   );

Parametreler

name

[in]  Global değişkenin ismi.

value

[in]  Yeni sayısal değer.

Dönüş değeri

Başarılı olması durumunda son değiştirilme zamanına, aksi durumda 0 değerine dönüş yapar. Hata hakkında daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

A global variable name should not exceed 63 characters. Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.