GlobalVariableTemp

Bu fonksiyon, geçici bir global değişken oluşturmayı dener. Eğer değişken mevcut değilse, sistem tarafından yeni bir geçici global değişken oluşturulur.

bool  GlobalVariableTemp(
   string  name      // Global değişkenin ismi
   );

Parametreler

name

[in]  Geçici global değişkenin ismi.

Dönüş değeri

Başarı durumunda fonksiyon 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapacaktır. Hata ile ilgili bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Geçici global değişkenler, sadece müşteri terminali çalışırken mevcutturlar; terminal kapatıldığında otomatik olarak silinirler. GlobalVariablesFlush() fonksiyonunun çalıştırılması sırasında geçici global değişkenlerin diske yazılmayacağını not edin.

Bir geçici global değişken oluşturulduktan sonra, tıpkı normal bir müşteri terminali global değişkeni gibi erişilebilir ve değiştirilebilir.