OnTesterDeinit

Fonksiyon, uzman danışman optimizasyonundan sonra TesterDeinit olayının meydana gelmesiyle uzman danışmanlarda çağrılır.

void  OnTesterDeinit(void);

Geri dönüş değeri

Geri dönüş değeri yok

Not

TesterDeinit olayı strateji sınayıcısındaki uzman danışman optimizasyonun bitiminden sonra oluşturulur.

OnTesterDeInit() veya OnTesterPass() olay yöneticisine sahip bir uzman danışman, optimizasyon başlangıcında ayrı bir grafikte otomatik olarak yüklenir. Strateji sınayıcısında belirtilmiş olan sembol ve zaman aralığına sahiptir. Fonksiyon, tüm optimizasyon sonuçlarının son işlenimi için tasarlanmıştır.

Test temsilcileri tarafından FrameAdd() fonksiyonunu kullanan test temsilcileri tarafından gönderilen optimizasyon çerçevelerinin deste halinde gelebileceğini ve teslimlerinin zaman alabileceğini unutmayın. Bu nedenle, TesterPass olaylarının yanı sıra çerçevelerin tümü, optimizasyonun bitiminden önce gelemez ve OnTesterPass()'ta işlenemez. Eğer OnTesterDeinit() deki tüm gecikmeli çerçeveleri almak istiyorsanız, FrameNext() fonksiyonunu kullanan kod bloğunu yerleştirin.

Ayrıca bakınız

Alım-satım stratejilerini sınama, Optimizasyon sonuçlarıyla çalışma, TesterStatistics, OnTesterInit, OnTesterPass, ParameterGetRange, ParameterSetRange