FrameNext

Bir çerçeveyi okur ve işaretçiyi bir sonrakine taşır. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.

1. Tek bir sayısal değer almak için çağrılır

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // Bir çerçeve eklendiği sırada, optimizasyondaki bir geçişin numarası
   string&  name,      // Genele açık isim/etiket
   long&    id,        // Genele tanımlayıcı
   double&  value      // Değer
   );

2. Bir çerçevenin verilerini almak için çağrılır

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // Bir çerçeve eklendiği sırada, optimizasyondaki bir geçişin numarası
   string&  name,      // Genele açık isim/etiket
   long&    id,        // Genele tanımlayıcı
   double&  value,     // Değer
   void&    data[]     // Herhangi tipte bir dizi
   );

Parametreler

pass

[out]  Optimizasyon sırasındaki sınayıcıdaki bir geçişin numarası.

name

[out]  Tanımlayıcının ismi.

id

[out]  Tanımlayıcının değeri.

value

[out]  Bir sayısal değer.

data

[out]  Herhangi tipteki bir dizi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

İkinci çağrı versiyonunda, data[] dizisindeki alınan verileri doğru şekilde işlemelisiniz.