ParameterSetRange

Bir Uzman Danışmanın Strateji Sınama aracındaki optimizasyonu sırasında girdi değişkeninin kullanımını belirler: değer, değişim birimi (adım değeri), başlangç değeri ve son değer. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.

1. Tamsayı tipli giriş parametresi için değer belirler

bool  ParameterSetRange(
   const string  name,          // parametre (girdi değişkeni) ismi
   bool          enable,        // parametre optimizasyonu devrede
   long          value,         // parametre değeri
   long          start,         // başlangıç değeri
   long          step,          // değişim birimi (adım)
   long          stop           // son değer
   );

2. Reel tipli giriş parametresi için değer belirler

bool  ParameterSetRange(
   const string  name,          // parametre (girdi değişkeni) ismi
   bool          enable,        // parametre optimizasyonu devrede
   double        value,         // parametre değeri
   double        start,         // başlangıç değeri
   double        step,          // değişim birimi
   double        stop           // son değer
   );

Parametreler

name

[in] input veya sinput değişken tanımlayıcısı. Bu değişkenler bir uygulamanın dışsal parametreleridir. Değerleri programın çalıştırılması sırasında belirlenebilir

enable

[in]  Strateji Sınama aracındaki optimizasyon sırasında, değerlerin listelemek için bu parametreyi devreye sok.

value

[in]  Parametre değeri.

start

[in]  Parametrenin optimizasyonda kullanılacak başlangıç değeri.

step

[in]  Parametre değerlerinin listelenmesi sırasındaki değişim birimi.

stop

[in]  Parametrenin optimizasyonda kullanılacak son değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Bu fonksiyon Strateji Sınama aracında optimizasyonun çalıştırılması sırasında, sadece OnTesterInit() işleyicisinden çağrılabilir. Parametre aralığını ve değişim birimini (adım değeri) belirlemek için tasarlanmıştır. Parametre, Strateji Sınama aracının ayarlarına bakılmaksızın optimizasyon sürecinden çıkarılabilir. Bu, aynı zamanda, optimizasyon süreci içinde sinput şekillendiricisi ile bildirimi yapılan değişkenlerin kullanılmasını sağlar.

ParameterSetRange() fonksiyonu, bir Uzman Danışmanın strateji sınayıcıdaki optimizasyonunu (giriş parametrelerini optimizasyon sürecinden çıkarıp ekleyerek ve istenen aralığı ve değişim adımını ayarlayarak) anahtar parametrelerin değerlerine bağlı olarak yönetebilmenizi sağlar.