FrameAdd

Veri içeren bir çerçeve ekler. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.

1. Bir dosyadan veri ekler

bool  FrameAdd(
   const string  name,        // Genele açık isim/etiket
   long          id,          // Genele açık kimlik (tanımlayıcı)
   double        value,       // Değer
   const string  filename     // Veri dosyasının ismi
   );

2. Herhangi tipteki bir diziden veri ekler

bool  FrameAdd(
   const string  name,        // Genele açık isim/etiket
   long          id,          // Genele açık kimlik (tanımlayıcı)
   double        value,       // Değer
   const void&   data[]       // Herhangi tipte bir dizi
   );

Parametreler

name

[in]  Genele açık çerçeve ismi. Bu isim, bir filtre oluşturmak için FrameFilter() içinde kullanılabilir.

id

[in]  Çerçeve için genele açık bir tanımlayıcı. Bu isim, bir filtre oluşturmak için FrameFilter() içinde kullanılabilir.

value

[in]  Çerçeveye yazılacak sayısal değer. Bir geçişin sonucunu iletmek için OnTester() fonksiyonundaki gibi kullanılır.

filename

[in]  Çerçeveye eklenecek veriyi içeren dosyanın dosyanın ismi. Dosya şu klasörde yer almalıdır MQL5/Files.

data

[in]  Çerçeveye yazılacak herhangi bit tipteki dizi. Referans ile geçirilir.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.