MqlBookInfo

Piyasa derinliği hakkında bilgi sağlar.

struct MqlBookInfo
  {
   ENUM_BOOK_TYPE   type;            // ENUM_BOOK_TYPE sayımından emir tipi
   double           price;           // Fiyat
   long             volume;          // Hacim
   double           volume_real;     // Daha yüksek doğruluklu hacim
  };

Not

MqlBookInfo yapısı ön tanımlıdır, bu nedenle bildirim ve tarif gerektirmez. Yapıyı kullanmak için, bu tipten bir değişkeni sadece bildirmeniz yeterlidir.

PD sadece bazı semboller için mevcuttur.

Örnek:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print(Symbol(), "hakkında MarketBookInfo");
     }
   else
     {
      Print("Sembol için PD alınamadı",Symbol());
     }

Ayrıca Bakınız

MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, PD içinde Alım-Satım Emirleri, Veri Tipleri