MqlRates

Bu yapı; fiyatlar, hacimler ve makas hakkında bilgi depolar.

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // Periyot başlangıç zamanı
   double   open;         // Açılış fiyatı
   double   high;         // Periyodun en yüksek değeri
   double   low;          // Periyodun en küçük değeri
   double   close;        // Kapanış fiyatı
   long     tick_volume;  // Tik hacmi
   int      spread;       // Makas
   long     real_volume;  // Alım-satım hacmi
  };

Örnek:

void OnStart()
  {
   MqlRates rates[];
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);
   if(copied<=0)
      Print("Fiyat verisini kopyalama başarısız ",GetLastError());
   else Print("",ArraySize(rates)," sayıda çubuk kopyalandı");
  }

Ayrıca Bakınız

CopyRates, Zaman serilerine erişim