MqlDateTime

Tarih tipi yapı int tipinde sekiz alan içerir:

struct MqlDateTime
  {
   int year;           // Yıl
   int mon;            // Ay
   int day;            // Gün
   int hour;           // Saat
   int min;            // Dakikalar
   int sec;            // Saniyeler
   int day_of_week;    // Haftanın günleri (0-Pazar, 1-Pazartesi, ... ,6-Cumartesi)
   int day_of_year;    // Yılın gün numarası (1 Ocak sıfır sayı değerine atanmıştır)
  };

Not

Artık yıl için, yılın DAY_OF_YEAR olan gün sayısı; Mart ayından itibaren artık olmayan bir yıl için bir dizi ilgili günden farklı olacaktır.

Örnek:

void OnStart()
  {
//---
   datetime date1=D'2008.03.01';
   datetime date2=D'2009.03.01';
 
   MqlDateTime str1,str2;
   TimeToStruct(date1,str1);
   TimeToStruct(date2,str2);
   printf("%02d.%02d.%4d, yılın günü = %d",str1.day,str1.mon,
          str1.year,str1.day_of_year);
   printf("%02d.%02d.%4d, yılın günü = %d",str2.day,str2.mon,
          str2.year,str2.day_of_year);
  }
/*  Sonuç:
  01.03.2008, yılın günü = 60
  01.03.2009, yılın günü = 59
*/

Ayrıca Bakınız

TimeToStruct, Yapılar ve Sınıflar