Göstergelerin giriş parametrelerinin yapısı (MqlParam)

MqlParam yapısı, IndicatorCreate() fonksiyonunu kullanarak bir teknik gösterge tanıtıcı değeri oluştururken giriş parametrelerinin tedarik edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır

struct MqlParam
  {
   ENUM_DATATYPE     type;                    // giriş parametrelerinin tipi, ENUM_DATATYPE sayımının değeri 
   long              integer_value;           // bir tamsayı tipini saklamak için, alan
   double            double_value;            // bir double tipini saklamak için, alan
   string            string_value;            // bir string tipini saklamak için, alan
  };

Bir göstergenin tüm giriş parametreleri MqlParam tipli bir dizi şeklinde aktarılır; bu dizinin her bir elemanının tip alanı, elman ile aktarılan verinin tipini belirtir. Gösterge değerleri, tip alanında belirtilen ENUM_DATATYPE sayımının değerine bağlı olarak, her bir eleman için uygun alanlara (integer_value içine, double_value içine veya string_value içine) yerleştirilmelidir.

Eğer IND_CUSTOM değeri, IndicatorCreate() fonksiyonuna gösterge tipi şeklinde üçüncü olarak geçirilmişse, giriş parametreleri dizisinin ilk elemanı, ENUM_DATATYPE sayımından TYPE_STRING değeri ile tip alanına sahip olmalıdır  ve string_value alanı özel göstergenin ismini içermelidir