Veri Tipleri

Her program veri ile çalışır. Veriler amaçlarına göre farklı tiplerde olabilirler. Örneğin tamsayı verileri dizi elemanlarına ulaşmak için kullanılır. Fiyat verisi, kayan noktalı çift duyarlık sayılarına aittir. Bu, MQL5 içinde fiyat verisi için özel bir tip oluşturulmamış olduğu gerçeğiyle alakalıdır.

Farklı tip veriler farklı hızlarla işlenirler. Tamsayı verileri en hızlı işlenenlerdir. Çift duyarlık sayılarını işlemek için, bir yardımcı işlemci kullanılır. Buna rağmen, verilerin kayan nokta ile temsilinin karmaşıklığı nedeniyle tamsayılardan yavaş işlenirler.

string tipli veriler, dinamik bellek tahsisi nedeniyle en yavaş işlenenlerdir.

Temel veri tipleri:

Karmaşık veri tipleri:

NYP terimlerinde karmaşık veri tipi, soyut veri tipi olarak geçer.

color ve datetime tipleri, sadece görselleştirme ve dışarıdan tanımlanan parametre girişi için uygundur (Uzman Danışmanlar tablosundan veya özel gösterge özelliklerindeki Veriler sekmesinden). color ve datetime tipleri tamsayı şeklinde temsil edilir. Tamsayı tipleri ve kayan nokta tipleri aritmetik (sayısal) tiplerdir.

Açık dönüşüm belirlenmemişse ifadelerde sadece gizli tip dönüşümü kullanılır

Ayrıca Bakınız

Tip Dönüşümü