Piyasa Derinliğinde Alım-Satım Emirleri

Piyasa Derinliği penceresi, hisse senetleri için mevcuttur. Burada mevcut alım-satım emirlerini görebilirsiniz. Bir alım-satım işleminde arzu edilen yön, istenen miktar ve fiyat, her emir için belirtilir.

MQL5 araçları ile Piyasa Derinliğinin (PD) durumu hakkında bilgi almak amacıyla, MarketBookGet() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, PD "ekran görüntüsünü" MqlBookInfo yapı dizisinin içine yerleştirir. Dizinin her elemanı type alanında emir yönü ile ilgili bilgi içerir - ENUM_BOOK_TYPE sayımının değeri.

ENUM_BOOK_TYPE

Tanımlayıcı

Açıklama

BOOK_TYPE_SELL

Satış Emri

BOOK_TYPE_BUY

Alış Emri

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Piyasa fiyatından satış emri

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Piyasa fiyatından alış emri

Ayrıca Bakınız

Yapılar ve sınıflar, PD Yapısı, Alım-satım işlem tipleri, Piyasa Bilgisi