SignalInfoGetInteger

Sinyal kopyalama ayarlarının tamsayı tipli özelliğine dönüş yapar.

long  SignalInfoGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // özellik tanımlayıcı
   );

Parametreler

property_id

[in]  Sinyal kopyalama ayarları özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden birini alabilir.

Dönüş Değeri

Sinyal kopyalama ayarlarının tamsayı tipli bir özelliği.