SignalInfoSetDouble

Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli bir özelliğinin değerini ayarlar.

bool  SignalInfoSetDouble(
   ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE      property_id,     // özellik tanımlayıcı
   double                       value            // yeni değer
   );

Parametreler

property_id

[in]  Sinyal kopyalama ayarları özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE sayımının değerlerinden birini alabilir.

value

[in] sinyal kopyalama ayarının yeni değeri.

Dönüş Değeri

Özellik değeri değiştirilmişse 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.