SignalBaseGetInteger

Seçilen sinyalin tamsayı tipli özellik değerine dönüş yapar.

long  SignalBaseGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER     property_id,     // özellik tanımlayıcı
   );

Parametreler

property_id

[in]  Sinyal özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER sayımının değerlerinden birini alabilir.

Dönüş Değeri

Seçili sinyalin tamsayı tipli bir özelliğinin değeri.