SignalBaseGetDouble

Seçilen sinyalin double tipli özellik değerine dönüş yapar.

double  SignalBaseGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE     property_id,     // özellik tanımlayıcı
   );

Parametreler

property_id

[in]  Sinyal özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE sayımının değerlerinden birini alabilir.

Dönüş Değeri

Seçili sinyalin double tipli bir özelliğinin değeri.