MQL5 ReferansıDurum KontrolüUninitializeReason 

UninitializeReason

Bir sonlandırma sebebi koduna dönüş yapar.

int  UninitializeReason();

Dönüş değeri

OnDeinit() fonksiyonunun çağrısından önce şekillenen _UninitReason değerine dönüş yapar. Değer, sonlandırmaya yol açan sebeplere bağlıdır.