TerminalInfoInteger

MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin değerine dönüş yapar.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özelliğin tanımlayıcısı. ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

int tipli değer.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- çalışan terminalin yapı numarasını ve "64-bit terminal" özelliğini al
   int  build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);
   bool x64   = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);
   
//--- elde edilen terminal verilerini günlüğe yazdır
   PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);
   /*
  sonuç:
   MetaTrader 5 x64 build 4330
   */
  }