MQL5 ReferansıDurum KontrolüTerminalInfoInteger 

TerminalInfoInteger

MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin değerine dönüş yapar.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özelliğin tanımlayıcısı. ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

int tipli değer.