MQLInfoInteger

Çalışan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin değerine dönüş yapar.

int  MQLInfoInteger(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özelliğin tanımlayıcısı. ENUM_MQL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

int tipli değer.