MQL5 ReferansıDurum KontrolüTerminalInfoString 

TerminalInfoString

Fonksiyon, MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin değerine dönüş yapar. Özelliğin tipi string olmalıdır.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özelliğin tanımlayıcısı. ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

string tipli değer.