TerminalInfoString

Fonksiyon, MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin değerine dönüş yapar. Özelliğin tipi string olmalıdır.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özelliğin tanımlayıcısı. ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

string tipli değer.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- işletim sistemi ve terminal verilerini al
   string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);      // kullanıcının işletim sistemi
   string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);            // terminal adı
   string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);            // terminalin başlatıldığı klasör
   string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // terminal verilerinin bulunduğu klasör
   string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // bilgisayarda yüklü tüm müşteri terminallerinin ortak klasörü
 
//--- elde edilen verileri günlüğe gönder
   PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s"os_vernamepathdatacommon);
   /*
   OSWindows 10 build 19045
   TerminalMetaTrader 5
   - PathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Data pathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Common Data pathC:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
   */
  }