Digits

Mevcut çizelge sembolünün fiyat değeri çözünürlüğünü belirleyen ondalık basamak sayısına dönüş yapar.

int  Digits();

Dönüş değeri

Mevcut çizelge sembolünün fiyat değeri çözünürlüğünü belirleyen ondalık basamak sayısını kaydeden _Digits değişkeninin değeri.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- mevcut grafik sembolü için ondalık basamak sayısını al
   int digits = Digits();
   
//--- elde edilen veriyi günlüğe gönder
   Print("Number of decimal digits for the current chart symbol: "digits);
   /*
  sonuç:
   Number of decimal digits for the current chart symbol5
   */
  }