Durum Kontrolü

Müşteri terminalinin mevcut durumunun parametrelerine dönüş yapan fonksiyonlar

Fonksiyon

Eylem

GetLastError

Son hataya dönüş yapar

IsStopped

Bir MQL5 programı işlemi durdurma emri almışsa, 'true' değerine dönüş yapar

UninitializeReason

Sonlandırma sebebi koduna dönüş yapar

TerminalInfoInteger

Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar

TerminalInfoDouble

Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin double tipli değerine dönüş yapar

TerminalInfoString

Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar

MQLInfoInteger

Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar

MQLInfoString

Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar

Symbol

Mevcut çizelgenin sembol ismine dönüş yapar

Period

Mevcut çizelge zaman aralığına dönüş yapar

Digits

Mevcut çizelge sembolünün fiyat değeri çözünürlüğünü belirleyen ondalık basamak sayısına dönüş yapar

Point

Mevcut sembolün karşıt dövizindeki puan büyüklüğüne dönüş yapar