MQLInfoString

Çalışan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin değerine dönüş yapar.

string  MQLInfoString(
   int  property_id      // Özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özelliğin tanımlayıcısı. ENUM_MQL_INFO_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

string tipli değer.