TerminalInfoDouble

Mql5 program ortamının karşılık gelen özelliğinin değerini alır.

double  TerminalInfoDouble(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özellik tanımlayıcısı. Can be one of the values of the enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.

Dönüş Değeri

double tipli değer.