Total

Obtiene el número de elementos de la lista.

int  Total() const

Valor devuelto

Número de elementos de la lista.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::Total()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- comprueba el total 
   int total=list.Total(); 
   //--- utiliza la lista 
   //--- ... 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  }