MQL5 ReferansıKullanıcı-tanımlı semboller 

Kullanıcı-tanımlı semboller

Kullanıcı-tanımlı sembollerin özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan fonksiyonlar.

Kullanıcılar, terminal ile belli bir alım-satım sunucusuna bir kez bağlandıklarında, aracı kurum tarafından sağlanan finansal sembollerin zaman-serileri ile çalışabilirler. Kullanılabilecek mevcut sembollerin bir listesi Piyasa Gözlemi penceresinde gösterilir. Ayrı bir fonksiyonlar grubu bu sembollerin özelliklerine dair verilerin, işlem seansı verilerinin ve piyasa derinliği güncellemelerinin alınmasını sağlar.

Bu bölümde açıklanan fonksiyonlar kullanıcı-tanımlı sembollerle çalışmak için tasarlanmıştır. Sembol oluşturmak için alım-satım sunucusunda mevcut olan sembollerin verilerini kullanabileceğiniz gibi, metin dosyalarını ve dışsal veri kaynaklarını da kullanabilirsiniz.

Fonksiyon

Eylem

CustomSymbolCreate

Belirtilen grubun içinde belirtilen isimde bir sembol oluşturur

CustomSymbolDelete

Belirtilen isme sahip olan kullanıcı-tanımlı sembolü siler

CustomSymbolSetInteger

Kullanıcı-tanımlı sembolün tamsayı tipli bir özelliğini ayarlar

CustomSymbolSetDouble

Kullanıcı-tanımlı sembolün reel tipli bir özelliğini ayarlar

CustomSymbolSetString

Kullanıcı-tanımlı sembolün dizgi tipli bir özelliğini ayarlar

CustomSymbolSetMarginRate

Kullanıcı-tanımlı bir sembol için emir türüne ve yönüne göre ilgili teminat oranlarını ayarlar

CustomSymbolSetSessionQuote

Belirtilen sembol ve gün değeri için fiyatlandırma seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar

CustomSymbolSetSessionTrade

Belirtilen sembol ve gün değeri için işlem seansının başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlar

CustomRatesDelete

Kullanıcı-tanımlı sembolün fiyat geçmişi üzeride belirtilen zaman aralığındaki tüm çubuk verilerini siler.

CustomRatesReplace

Kullanıcı-tanımlı sembolün veri geçmişinde, belirtilen zaman aralığındaki verileri 'MqlRates' tipli dizinin verileri ile değiştirir

CustomRatesUpdate

Kullanıcı-tanımlı bir sembolün veri geçmişindeki eksik verileri ekler ve mevcut verileri 'MqlRates' tipli diziden kopyalayarak değiştirir

CustomTicksAdd

Kullanıcı-tanımlı bir sembol için MqlTick tipli bir diziden veri ekler. Kullanıcı-tanımlı sembol Piyasa Gözlemi penceresinde seçilmiş olmalıdır

CustomTicksDelete

Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen aralıktaki geçmiş tik verilerini siler

CustomTicksReplace

Kullanıcı-tanımlı sembolün belirtilen zaman aralığındaki geçmiş verilerini 'MqlTick' tipli diziden alınan verilerle değiştirir

CustomBookAdd

Kullanıcı-tanımlı sembol için Piyasa Derinliği durumunu aktarır