CustomRatesDelete

Kullanıcı-tanımlı sembolün fiyat geçmişi üzeride belirtilen zaman aralığındaki tüm verileri siler.

int  CustomRatesDelete(
   const string     symbol,       // sembol ismi
   datetime         from,         // başlangıç tarihi
   datetime         to            // bitiş tarihi
   );

Parametreler

symbol

[in]  Kullanıcı-tanımlı sembolün ismi

from

[in]  Fiyat geçmişi üzerinde silinmesi istenilen veri aralığının başlangıç zamanı.

to

[in]  Fiyat geçmişi üzerinde silinmesi istenilen veri aralığının bitiş zamanı.

Dönüş Değeri

Silinene çubukların sayısı veya hata durumunda '-1'.

 

Ayrıca bakınız

CustomRatesReplace, CustomRatesUpdate, CopyRates