iSpread

İlgili grafikteki çubuğun spread değerini ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür.

long  iSpread(
   const string        symbol,          // Sembol
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,       // Periyot
   int                 shift            // Shift
   );

Parametreler

symbol

[in]  Finansal enstrümanın sembol ismi. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.

timeframe

[in]  Periyot. ENUM_TIMEFRAMES  sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.

shift

[in]  Zaman çizelgelerinden alınan değerin indeksi (mevcut çubuğa göre belirlenen sayıda çubuk ile geriye doğru kaydırma).

Return Value

İlgili grafikteki çubuğun ('shift' parametresi ile gösterilir) spread değeri veya bir hata durumunda 0. Hata detayları için,GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon her zaman gerçek verileri döndürür. Bu amaçla, her bir arama sırasında belirtilen sembol/periyot için zaman çizelgesine bir istek yapar. Bu, ilk işlev çağrısı sırasında hazır bir veri yoksa, sonucu hazırlamak için biraz zaman alınabileceği anlamına gelir.

İşlev önceki arama sonuçlarını saklamaz ve hızlı değer döndürme için yerel önbellek yoktur.

Örnek:

input int shift=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon-olay işleyicisi "tik"                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   datetime time  = iTime(Symbol(),Period(),shift);
   double   open  = iOpen(Symbol(),Period(),shift);
   double   high  = iHigh(Symbol(),Period(),shift);
   double   low   = iLow(Symbol(),Period(),shift);
   double   close = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,shift);
   long     volume= iVolume(Symbol(),0,shift);
   int      bars  = iBars(NULL,0);
 
   Comment(Symbol(),",",EnumToString(Period()),"\n",
           "Time: "  ,TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"\n",
           "Open: "  ,DoubleToString(open,Digits()),"\n",
           "High: "  ,DoubleToString(high,Digits()),"\n",
           "Low: "   ,DoubleToString(low,Digits()),"\n",
           "Close: " ,DoubleToString(close,Digits()),"\n",
           "Volume: ",IntegerToString(volume),"\n",
           "Bars: "  ,IntegerToString(bars),"\n"
           );
  }

Ayrıca bakınız

CopySpread, CopyRates