Sembol Özellikleri

Mevcut piyasa bilgisini almak için birkaç fonksiyon bulunmaktadır: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() ve SymbolInfoString(). İlk parametre sembol ismidir, ikinci fonksiyon parametresinin değerleri ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE ve ENUM_SYMBOL_INFO_STRING tanıtıcılarından biri olabilir.

SymbolInfoInteger() fonksiyonu için

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Tanıtıcı

Açıklama

Tip

SYMBOL_SECTOR

Varlığın ait olduğu ekonomi sektörü

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

Finansal sembolün ait olduğu sanayi veya ekonomi dalı

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

Kullanıcı-tanımlı sembol – Piyasa Gözlemi penceresindeki sembollerin ve/veya dışsal kaynakların verilerinden yapay olarak oluşturulan özel bir semboldür

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

Piyasa Gözleminde sembol için kullanılan arkaplan rengi

color

SYMBOL_CHART_MODE

Sembolün çubuk verilerini oluşturmak için kullanılacak fiyat tipi (satış veya son fiyat)

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

Aynı isimde bir sembol bulunmaktadı

bool

SYMBOL_SELECT

Piyasa Gözlemi penceresinde seçilen sembol

bool

SYMBOL_VISIBLE

Sembol Piyasa Gözleminde görünür.

 

Bazı semboller (çoğunlukla bunlar teminat gereksinimlerinin ve mevduat dövizi cinsinden karın hesaplanması için kullanılır) otomatik olarak seçilir ama genellikle Piyasa Gözleminde görünür değildir. Görüntülenecek semboller açıkça seçilmelidir.

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

Mevcut seans içindeki işlemlerin sayısı

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Mevcut Alım emirlerinin sayısı

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Mevcut Satış emirlerinin sayısı

long

SYMBOL_VOLUME

Son işlemin hacmi

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Günün en yüksek hacim değeri

long

SYMBOL_VOLUMELOW

Günün en düşük hacim değeri

long

SYMBOL_TIME

Son fiyat teklifinin zamanı

datetime

SYMBOL_TIME_MSC

Son fiyatın 1970.01.01'den beri milisaniye cinsinden zamanı

long

SYMBOL_DIGITS

Ondalık noktadan sonraki basamak sayısı

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Değişken makas gösterimi

bool

SYMBOL_SPREAD

Puan bazında makas değeri

int

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Piyasa derinliğinde gösterilen isteklerin maksimal sayısı. İstek kuyruğu bulunmayan sembollerde, bu değer varsayılan olarak sıfırdır.

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

İşlem fiyatı hesaplama modu

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

Emir gerçekleştirme tipi

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

Sembol alım-satım başlangıç tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Sembol alım-satım bitiş tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır)

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Stop emrinin verilebilmesi için, mevcut kapanış fiyatından itibaren, puan bazında gerekli minimum fark

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Puan bazında, alım-satım işlemlerinin dondurulmasına olan uzaklık

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

İşlem gerçekleştirme modu

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

Swap hesaplama modeli

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

3 günlük swap bedelinin alındığı gün

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

Hedgeli teminatın uzun bacak (Alış veya Satış) kullanılarak hesaplanması

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

İzin verilen emir zaman-aşımı modlarının bayrakları

int

SYMBOL_FILLING_MODE

izin verilen emir uygulama modu bayrakları

int

SYMBOL_ORDER_MODE

İzin verilen emir tipi bayrakları

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Kar Al ve Zarar Durdur emirleri için zaman aşımı, SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC ise (İptale kadar geçerli)

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

Opsiyon tipi

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Option right (Call/Put)

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

SymbolInfoDouble() fonksiyonu için

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Tanıtıcı

Açıklama

Tip

SYMBOL_BID

Bid - en iyi satış teklifi

double

SYMBOL_BIDHIGH

Günün en yüksek Satış değeri

double

SYMBOL_BIDLOW

Günün en düşük Satış değeri

double

SYMBOL_ASK

Ask - en iyi alım teklifi

double

SYMBOL_ASKHIGH

Günün en yüksek Alış değeri

double

SYMBOL_ASKLOW

Günün en düşük Alış değeri

double

SYMBOL_LAST

Son işlemin fiyatı

double

SYMBOL_LASTHIGH

Günün en yüksek Last değeri

double

SYMBOL_LASTLOW

Günün en düşük Last değeri

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

Son işlemin Hacmi

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

Günün en yüksek Hacmi

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

Günün en düşük Hacmi

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

Opsiyonun işlem fiyatı. Bir opsiyon alıcısının dayanak varlığı alabileceği (alış opsiyonu) veya satabileceği (satış opsiyonu) ve bir opsiyon satıcısının uygun miktarda dayanak varlığı almaya veya satmaya zorunlu olduğu fiyat değeri.

double

SYMBOL_POINT

Sembol puan değeri

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT değeri

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Karlı olabilecek bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Kaybetmekte olan bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

En düşük fiyat değişimi

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Alım-satım sözleşme büyüklüğü

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

Birikmiş faiz– birikmiş kupon faizi (kuponun basımından veya son faiz ödemesinden itibaren geçen günler bazında hesaplanan kupon faizi payı)

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

Yazılı değer – basımcı tarafından ayarlanmış olan ilk bono değeri

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

Likidite Oranı aktifin teminat olarak kullanılabilen kısmıdır.

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

Bir işlem için gereken en düşük hacim

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

Bir işlemde kullanılabilecek en yüksek hacim

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

Bir işlemde kullanılabilecek en düşük hacim değişim birimi

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Bir semboldeki tek yönlü (alış veya satış) açık emirler ve bekleyen emirler için izin verilen maksimum toplam hacim. Örneğin 5 lotluk bir sınırlama ile, 5 lotluk hacimde açık bir alım pozisyonuna sahip olabilir ve yine 5 lotluk hacimde bir Sell Limit bekleyen emri girebilirsiniz. Ama bu durumda (tek yöndeki toplam hacim, belirlenen sınırlamayı geçemeyeceğinden) bir Buy Limit bekleyen emri veya 5 lottan büyük bir Sell Limit emri giremezsiniz.

double

SYMBOL_SWAP_LONG

Uzun swap değeri

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

Kısa swap değeri

double

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

Pazar gününden bir sonraki güne devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT) Şu değerler desteklenmektedir:

 • 0 – swap yok
 • 1 – tek swap
 • 3 – üçlü swap

double

SYMBOL_SWAP_MONDAY

Pazartesiden salıya devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

Salıdan çarşambaya devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

Çarşambadan perşembeye devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

Perşembeden cumaya devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

Cumadan cumartesiye devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

Cumartesiden pazara devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Başlangıç teminatı, mevduat dövizi cinsinden bir lotluk pozisyon açmak için gerekli olan teminat miktarı anlamındadır. Bu, bir müşterinin, piyasaya girdiği zaman mal varlığının kontrol edilmesi için kullanılır.

 

SymbolInfoMarginRate() fonksiyonu, emrin tipine ve yönüne bağlı olarak, alınan marjin miktarı ile ilgili veri sağlar.

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Sürdürme teminatı. Eğer ayarlanmışsa, mevduat dövizi cinsinden teminat miktarını ayarlar, bir lottan itibaren değer alır. Müşterinin mal varlığını, hesap durumu değiştiğinde kontrol etmek içi kullanılır. Sürdürme teminatının 0 olması durumunda, başlangıç teminatı kullanılır.

 

SymbolInfoMarginRate() fonksiyonu, emrin tipine ve yönüne bağlı olarak, alınan marjin miktarı ile ilgili veri sağlar.

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Mevcut seans pozisyonlarının özet hacim değeri

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Mevcut seans cirosunun özeti

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Açık vadeli işlemlerin özeti

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Alım emirlerinin mevcut hacmi

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Satış emirlerinin mevcut hacmi

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Mevcut seansın açılış fiyatı

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Mevcut seansın kapanış fiyatı

double

SYMBOL_SESSION_AW

Mevcut seansın ağırlıklı ortalama fiyatı

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Mevcut seanstaki uzlaşma fiyatı

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Mevcut seansın en düşük fiyatı

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Mevcut seansın en yüksek fiyatı

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

Hedge'li pozisyonun (aynı sembol üzerinde ters yönde açılmış pozisyonlar) bir lotluk hacmi için belirtilen teminat değeri veya işlem büyüklüğü. Hedge'li pozisyonlar için iki tür teminat hesaplama yöntemi bulunur. Kulllanılan hesaplama yöntemi aracı kurum tarafından belirlenir.

 

Temel hesplama:

 • Eğer belli bir sembol için bir başlangıç teminatı (SYMBOL_MARGIN_INITIAL) belirtilmişse, hedge'li teminat değeri de parasal cinsten kesin bir değer ile belirtilir.
 • Başlangıç teminatı belirtilmemişse (0 ise), SYMBOL_MARGIN_HEDGED değeri sözleşme büyüklüğüne eşit olur. Bu, finansal enstrümanın tipine göre belirlenmiş bir formül ile teminatın hesaplanması için kullanılır (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

 

En büyük pozisyon için hesaplama:

 • SYMBOL_MARGIN_HEDGED değeri hesaba katılmaz.
 • Sembol üzerindeki tüm kısa ve uzun pozisyonların hacimleri hesaplanır.
 • Her bir yön için bir bir ağırlıklı açılış fiyatı ortalaması ve bir mevduat dövizi dönüşüm oranı hesaplanır.
 • Sonra, sembol tipine göre seçien uygun bir formülle (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) uzun ve kısa bölümler için teminat değeri hesaplanır.
 • Hesaplanan değerlerin en büyüğü teminat değeri olarak alınır.

double

SYMBOL_PRICE_CHANGE

Mevcut fiyatın bir önceki işlem gününün sonuna göre % olarak değişimi

double

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

% olarak fiyat volatilitesi

double

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

Teorik opsiyon fiyatı

double

SYMBOL_PRICE_DELTA

Opsiyon/varant delta, dayanak varlık fiyatı 1 birim değiştiğinde opsiyon fiyatının ne kadar değiştiğini gösterir

double

SYMBOL_PRICE_THETA

Opsiyon/varant teta, opsiyon fiyatının geçici bir düşüş (diğer bir deyişle, vade bitim tarihi yaklaştığında) nedeniyle her gün kaybettiği puan sayısını gösterir

double

SYMBOL_PRICE_GAMMA

Opsiyon/varant gama, deltanın değişim oranını gösterir - opsiyon primi ne kadar hızlı veya yavaş değişiyor

double

SYMBOL_PRICE_VEGA

Opsiyon/varant vega, volatilite %1 değiştiğinde opsiyon fiyatının ne kadar puan değiştiğini gösterir

double

SYMBOL_PRICE_RHO

Opsiyon/varant rho, teorik opsiyon fiyatının faiz oranının %1 değişimine olan duyarlılığını yansıtır

double

SYMBOL_PRICE_OMEGA

Opsiyon/varant omega. Opsiyon esnekliği - dayanak varlığın fiyatındaki yüzde değişim için opsiyon fiyatındaki nispi yüzde değişim

double

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

Opsiyon/varant hassasiyeti, opsiyonun fiyatının bir puan değişmesi için opsiyonun dayanak varlığının fiyatının kaç puan değişmesi gerektiğini gösterir

double

SymbolInfoString() fonksiyonu için

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Tanıtıcı

Açıklama

Tip

SYMBOL_BASIS

Bir türev ürünün dayanak varlığı

string

SYMBOL_CATEGORY

Alım-satım sembolünün ait olduğu sektör veya kategorinin adı

string

SYMBOL_COUNTRY

Finansal sembolün ait olduğu ülke

string

SYMBOL_SECTOR_NAME

Finansal sembolün ait olduğu ekonomi sektörü

string

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

Finansal sembolün ait olduğu sanayi veya sanayi dalı

string

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Sembolün baz dövizi

string

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Kar dövizi

string

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Teminat döviz birimi

string

SYMBOL_BANK

Mevcut fiyat teklifinin dağıtıcısı

string

SYMBOL_DESCRIPTION

Sembol açıklaması

string

SYMBOL_EXCHANGE

Finansal sembolün alım-satım yapıldığı borsanın adı

string

SYMBOL_FORMULA

Formül, kullanıcı tanımlı sembolün fiyatlandırılması için kullanılır. Formülde kullanılan bir finansal sembolün adı bir rakamla başlıyorsa veya özel bir karakter (">" ", ".", "-", "&", "#" vb.) içeriyorsa, bu sembol adının çevresinde tırnak işaretleri kullanılmalıdır.

 • Sentetik symbol: "@ESU19"/EURCAD
 • Takvim aralığı: "Si-9.13"-"Si-6.13"
 • Euro endeksi: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

string

SYMBOL_ISIN

Bir sembolün ISIN (International Securities Identification Number) sistemindeki ismi. Uluslararası Menkul Değerleri Tanımlama Numarası, bir menkul değeri benzersiz şekilde tanımlayan 12-haneli bir alfa-sayısal koddur. Bu sembol özelliğinin varlığı, alım-satım sunucusu tarafında belirlenir.

string

SYMBOL_PAGE

Sembol bilgisini içeren web sayfasının adresi. Bu adres, terminalde sembol özellikleri kapsamında bir bağlantı şeklinde gösterilir

string

SYMBOL_PATH

Sembol ağacındaki veri yolu

string

 

Sembollerin fiyat çizelgeleri Satış veya Son işlem fiyatı temelinde çizilir. Sembol çizelgesi için seçilen fiyat tipi ayrıca terminalde çubukların nasıl oluşturulup görüntüleneceğini de etkiler. SYMBOL_CHART_MODE özelliğinin olası değerleri ENUM_SYMBOL_CHART_MODE sayımında açıklanmıştır

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Tanıtıcı

Açıklama

SYMBOL_CHART_MODE_BID

Satış fiyatına göre çubuklar

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

Son işlem fiyatına göre çubuklar

 

Her bir sembolde, bekleyen emirler için birkaç zaman-aşımı modu belirtilebilir. Her moda bir bayrak verilir. Bayraklar, mantıksal VEYA (|) işlemi kullanılarak birleştirilebilir, örneğin, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Belli bir modun sembol için kullanımına izin verilip verilmediğini kontrol etmek için, mantıksal VE (&) işleminin sonucu, bayrak modu ile karşılaştırılmalıdır.

Eğer bir sembol için SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED bayrağı belirtilmişse, o zaman bir bekleyen emir gönderirken, bu emrin ne zamana kadar geçerli olacağını belirtmelisiniz.

Tanıtıcı

Değer

Açıklama

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

Açık bir şekilde iptal edilmediği sürece, emir sınırsız bir zaman aralığı için geçerlidir.

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

Emir gün sonuna kadar geçerlidir

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

Zaman-aşımı zamanı emirde belirtilir

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

Zaman-aşımı tarihi emirde belirtilir

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Belirlenen zaman-aşımı moduna izin veriliyor mu kontrol eder     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
  {
//--- İzin verilen zaman-aşımı modunu tanımlayan özellik değerini al
   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- exp_type moduna izin verilmişse true dönüşü yap
   return((expiration&exp_type)==exp_type);
  }

 

SYMBOL_EXPIRATION_MODE özelliği SYMBOL_EXPIRATION_GTC (iptale kadar geçerli) olarak ayarlanmışsa, bekleyen emirler ve durdurma emirleri (Kar Al, Zarar Durdur) de ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE sayımına göre ayarlanmalıdır.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Tanıtıcı

Açıklama

SYMBOL_ORDERS_GTC

Bekleyen emirler ve durdurma emirleri açık şekilde iptal edilene kadar sınırsız süre için geçerlidir

SYMBOL_ORDERS_DAILY

Emirler sadece ilgili işlem günü için geçerlidir. Gün sonunda tüm durdurma emirleri ve bekleyen emirler silinir.

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

İşlem günü değiştiğinde sadece bekleyen emirler silinir durdurma emirleri (Kar Al, Zarar Durdur) korunur.

 

Emir gönderirken emirde belirlenen hacmin yerine getirme politikasını belirtebiliriz. Her bir sembol için mevcut hacme dayalı emir gerçekleştirme seçenekleri tabloda belirtilmiştir. Bayrak kombinasyonu aracılığıyla her bir enstrüman için birkaç mod ayarlamak mümkündür. Bayrak kombinasyonu, mantıksal OR (|) operatörüyle ifade edilir, örneğin SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC.  Bir enstrüman için belirli bir moda izin verilip verilmediğini kontrol etmek için mantıksal AND (&) sonucunu modun bayrağı ile karşılaştırın - örnek.

Hacim yerine getirme politikası

ID

Değer

Açıklama

Kalanı İptal Et (Fill or Kill, FOK)

SYMBOL_FILLING_FOK

1

Bir emir yalnızca belirtilen hacimde gerçekleştirilebilir.

 

Finansal enstrüman için piyasada gerekli miktarda hacim mevcut değilse, emir gerçekleşmez. İstenen hacim mevcut birkaç fiyatı içerebilir.

 

Emir gönderirken bu politika için ORDER_FILLING_FOK yerine getirme tipi belirtilmelidir.

 

FOK emirlerini kullanma imkanı ticaret sunucusu tarafından belirlenir.

Anında ya da İptal Et (Immediate or Cancel, IOC)

SYMBOL_FILLING_IOC

2

Yatırımcı, emirde belirtilen dahilinde piyasada bulunan maksimum hacimde işlem gerçekleştirmeyi kabul eder. Talebin tam olarak karşılanamaması durumunda, emir var olan hacimde gerçekleştirilecek ve kalan hacim iptal edilecektir.

 

Emir gönderirken bu politika için ORDER_FILLING_IOC yerine getirme tipi belirtilmelidir.

 

IOC emirlerini kullanma imkanı ticaret sunucusu tarafından belirlenir.

Pasife yerleştir

SYMBOL_FILLING_BOC

4

BOC (Book Or Cancel) politikası, emrin yalnızca Piyasa Derinliğine yerleştirilebileceğini ve hemen gerçekleştirilemeyeceğini belirtir. Emir yerleştirildiği anda hemen yerine getirilebiliyorsa bu emir iptal edilir.

 

Aslında bu yerine getirme politikası, yerleştirilen emrin fiyatının mevcut piyasadan daha kötü olacağını garanti eder. BOC emirleri pasif ticaret yapmak için kullanılır: emrin yerleştirildiği anda yerine getirilmeyeceği ve böylece mevcut likiditeyi etkilemeyeceği garanti edilir.

 

Yalnızca limit ve stop limit emirleri desteklenmektedir, yani SYMBOL_ORDER_MODE bayrağı SYMBOL_ORDER_LIMIT ve/veya SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT değerini içermelidir.

Dönüş

Tanımlayıcı yok

 

Hacmin kısmi olarak yerine getirilmesi durumunda, hacmi artmış piyasa veya limit emri iptal edilmez, daha sonrası için işlenir.

 

Emir gönderirken bu politika için ORDER_FILLING_RETURN yerine getirme tipi belirtilmelidir.

 

Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme modunda dönüş emirlerine izin verilmez (piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme — SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

OrderSend() fonksiyonunu kullanarak bir ticaret talebi gönderirken, type_filling alanında, yani özel MqlTradeRequest yapısında gerekli hacim yerine getirme politikası ayarlanabilir. ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sayımındaki değerler kullanılabilir.  Yerine getirme tipi belirtilmezse, ticaret talebinde ORDER_FILLING_RETURN otomatik olarak ayarlanır. ORDER_FILLING_RETURN yerine getirme tipi, "Piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) dışında her işlem gerçekleştirme modunda etkinleştirilir.

Geçerli zamanda (yürürlükteki zaman) işlem gerçekleştirmek için bir işlem talebi gönderirken, finansal piyasaların, talep edilen hacmin tamamının belirli bir finansal enstrüman için istenen fiyatta mevcut olduğuna dair hiçbir garanti vermediğini unutmayın. Bu nedenle, gerçek zamanlı ticaret işlemleri, fiyatla ve hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme modları kullanılarak düzenlenir. Modlar veya işlem gerçekleştirme politikaları, fiyatın değiştiği veya istenen hacmin o anda tam olarak karşılanamadığı durumlar için kuralları tanımlar.

İşlem gerçekleştirme modu

Açıklama

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION'daki değer

İşlem gerçekleştirme modu

 

(İşlem Gerçekleştirme Talebi)

Brokerdan alınan fiyattan bir piyasa emri gerçekleştirme.

 

Belirli bir piyasa emrinin fiyatları, emir gönderilmeden önce brokerdan talep edilir. Fiyatlar alındıktan sonra, elde edilen fiyattan emrin gerçekleştirilmesi onaylanabilir veya reddedilebilir.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Anında İşlem Gerçekleştirme

 

(Anında İşlem Gerçekleştirme)

Belirtilen fiyattan anında bir piyasa emri gerçekleştirme.

 

Gerçekleştirilmek üzere bir işlem talebi gönderirken, platform otomatik olarak mevcut fiyatları emre ekler.

 • Broker fiyatı kabul ederse, emir gerçekleştirilir.
 • Broker fiyatı kabul etmezse, bir "Requote" gönderilir - broker bu emrin gerçekleştirilebileceği fiyatları geri döndürür.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme

 

(Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme)

Broker yatırımcıyla herhangi bir ek iletişim yapmadan emir gerçekleştirme fiyatı hakkında karar verir.

 

Emrin bu modda gönderilmesi, o anki fiyattan emrin gerçekleşmesine önceden izin verilmesi anlamına gelir.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Exchange İşlem Gerçekleştirme

 

(Exchange İşlem Gerçekleştirme)

Ticaret işlemleri mevcut piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirilir.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Geçerli işlem gerçekleştirme zamanıyla bir emir göndermeden önce, ORDER_TYPE_FILLING değerinin (hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme tipi) doğru ayarlanması için, SYMBOL_FILLING_MODE özellik değerini elde etmek adına her bir finansal enstrümanla SymbolInfoInteger() fonksiyonunu (bir bayrak kombinasyonu şeklinde sembol için izin verilen hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme tiplerini gösterir) kullanabilirsiniz. ORDER_FILLING_RETURN tipi, "Piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme" modu (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) dışında her zaman etkindir.

İşlem gerçekleştirme moduna bağlı olarak hacim yerine getirme tiplerinin kullanımı aşağıdaki tablo halinde gösterilebilir:

İşlem Gerçekleştirme Tipi\Hacim Yerine Getirme Politikası

Kalanı İptal Et (FOK ORDER_FILLING_FOK)

Anında ya da İptal Et (IOC ORDER_FILLING_IOC)

Dönüş (Return ORDER_FILLING_RETURN)

Anında İşlem Gerçekleştirme

 

(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)

+ (sembol ayarından bağımsız olarak)

+ (sembol ayarından bağımsız olarak)

+ (her zaman)

İşlem Gerçekleştirme Talebi

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

+ (sembol ayarından bağımsız olarak)

 

+ (sembol ayarından bağımsız olarak)

+ (her zaman)

Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

+ (sembol ayarlarından ayarlanır)

+ (sembol ayarlarından ayarlanır)

- (sembol ayarlarından bağımsız olarak devre dışı)

Exchange İşlem Gerçekleştirme

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

+ (sembol ayarlarından ayarlanır)

+ (sembol ayarlarından ayarlanır)

+ (her zaman)

Bekleyen emirler olması durumunda, bu tür emirler gönderme sırasında gerçekleştirilmeleri üzere tasarlanmadığından, işlem gerçekleştirme tipinden (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) bağımsız olarak ORDER_FILLING_RETURN hacim yerine getirme tipi kullanılmalıdır. Bekleyen emirleri kullanırken, yatırımcı, emirdeki koşulların işlem için karşılandığında, brokerın borsa tarafından desteklenen hacim yerine getirme tipini kullanacağını peşinen kabul eder.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Belirtilen emir türüne izin veriliyor mu kontrol eder            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- yerine getirme modunu açıklayan özelliğin değerini elde et
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- fill_type moduna izin veriliyorsa 'true' geri döndür
   return((filling&fill_type)==fill_type);
  }

 

OrderSend() fonksiyonu kullanarak bir alım-satım isteği gönderirken, bazı işlemler için ENUM_ORDER_TYPE sayımından bir emir tipi belirtilmelidir. Belirli bir sembol için tüm emir tiplerine izin verilmeyebilir. SYMBOL_ORDER_MODE özelliği, izin verilen emir tiplerinin bayraklarını tarif eder.

Tanıtıcı

Değer

Açıklama

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

Piyasa emirlerine (Alış ve Satış) izin verilir

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

Limitli emirlere izin verilir (Buy Limit ve Sell Limit)

SYMBOL_ORDER_STOP

4

Stop (durdurma) emirlerine izin verilir (Buy Stop ve Sell Stop)

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

Stop-limit emirlerine izin verilir (Buy Stop Limit ve Sell Stop Limit)

SYMBOL_ORDER_SL

16

Zarar Durdur emrine izin verilir

SYMBOL_ORDER_TP

32

Kar Al emrine izin verilir

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Bir 'Pozisyon ile Kapa' (bir pozisyonu aynı enstrüman değerine sahip ters yönlü bir açık pozisyonla kapama) işlemi için izin bayrağı. Bu özellik hedge muhasebeli (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) hesaplar için ayarlanır

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon, bir sembol için izin verilen emir tiplerini çıktılar  |
//+------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
  {
//--- izin verilen emir tiplerini açıklayan özelliğin değerini al
   int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- piyasa emirleri (Piyasa İşlemleri) için kontrol et
   if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
      Print(symbol+": Piyasa emirlerine (Alış ve Satış) izin veriliyor");
//--- Limit emirleri için kontrol et
   if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
      Print(symbol+": Limit Alış ve Limit Satış emirlerine izin veriliyor");
//--- Stop emirleri için kontrol et
   if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
      Print(symbol+": Stop Alış ve Stop Satış emirlerine izin veriliyor");
//--- Stop Limit emirleri için kontrol et
   if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
      Print(symbol+": Stop Limit Alış ve Stop Limit Satış emirlerine izin veriliyor");
//--- Zarar Durdur emrine izin veriliyor mu kontrol et
   if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
      Print(symbol+": Zarar Durdur emirlerine izin veriliyor");
//--- Kar Al emrine izin veriliyor mu kontrol et
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
      Print(symbol+": Kar Al emirlerine izin veriyor");
//--- pozisyonun zıt olanla kapatılmasına izin verilip verilmediğini kontrol et
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)
      Print(symbol+": Close by işlemlerine izin verilmektedir");
//---
  }

 

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE sayımı, bir sembol için teminat gereksinimlerinin nasıl hesaplandığı hakkında bilgi edinmek için kullanılır.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Tanıtıcı

Açıklama

Formül

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Foreks modu - Foreks için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

Teminat:  Lot * SözleşmeBüyüklüğü / Kaldıraç * Margin_Rate

 

Kar:   (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

Forex Kaldıraçsız modu – kaldıracı hesaba katmadan Forex sembolleri için kar ve teminat hesaplama

Margin:  Lots * Contract_Size * Margin_Rate

 

Profit:   (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Vadeli modu - vadeli ürünler için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

Teminat: Lot * BaşlangıçTeminatı * Margin_Rate

 

Kar:  (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü * Lot * Margin_Rate

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD modu - CFD için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

Teminat: Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı * Margin_Rate

 

Kar:  (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD indeks modu - CFD için kar ve teminat değerlerinin endekslerle hesaplanması

Teminat: (Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü * Margin_Rate

 

Kar:  (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

Kaldıraçlı CFD modu - CFD üzerinde kaldıraçlı alım-satım için için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

Teminat: (Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı) / Kaldıraç * Margin_Rate

 

Kar:  (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Borsa modu – hisse senedi piyasalarında, menkul değer alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

Teminat: Lot * SözleşmeBüyüklüğü * LastFiyatı * Margin_Rate

 

Kar:  (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Vadeli modu –  hisse senedi piyasasında vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

Teminat: Lot * BaşlangıçTeminatı * Margin_Rate veya Lot * SürdürmeTeminatı * Margin_Rate

 

Kar:  (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * Lot * TikFiyatı / TikBüyüklüğü

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Vadeli modu –  FORTS üzerinde vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması. Teminat, Teminatİndirimi (iskonto) sapmasının miktarı kadar, şu kurallara göre azaltılabilir:

1. Bir uzun pozisyonun (alış emri) fiyatı tahmin edilen fiyattan az ise, Teminatİndirimi = Lot*((AnlaşmaFiyatı - EmirFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü)

2. Bir kısa pozisyonun (satış emri) fiyatı tahmin edilen fiyatı aşıyorsa, Teminatİndirimi = Lot*((EmirFiyatı - AnlaşmaFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü)

burada:

  • AnlaşmaFiyatı – bir önceki seansın tahmin edilen fiyatı;
  • EmirFiyatı – emir (istek) içinde ayarlanan açılış fiyatı veya pozisyon fiyatının ağırlıklı ortalaması;
  • TikFiyatı – bir puanlık fiyat değişiminin maliyeti
  • TikBüyüklüğü – minimum fiyat değişim birimi

Teminat: Lot * BaşlangıçTeminatı * Margin_Rate veya Lot * SürdürmeTeminatı * Margin_Rate

 

Kar:  (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * Lot * TikFiyatı / TikBüyüklüğü

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

Borsa Tahviller modu - Bir borsadaki alım-satım tahvilleri için teminat ve karın hesaplanması

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

Borsa MOEX Hisse Senedi modu - MOEX'te alım-satım menkul değerleri için teminat ve karın hesaplanması

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

Borsa MOEX Tahviller modu - MOEX'te alım-satım tahvilleri için teminat ve karın hesaplanması

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Kolateral mod - (teminat modu) alım-satım hesabı üzerindeki bir sembol alınıp satılamayan bir varlık –yani teminat– olarak kullanılır. Açık pozisyonların piyasa değeri hacme, mevcut piyasa fiyatına, sözleşme büyüklüğüne ve likidite oranına göre hesaplanır. Değer, Aktiflere dolayısıyla varlığa eklenir. Bu tip semboller ile açılan pozisyonlar serbest teminat miktarını artırır ve alınıp-saılabilen enstrümanlar için ek teminat olarak kullanılır.

Teminat: yok

Kar: yok

 

Piyasa Değeri: Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı * LikiditeOranı

 

Semboller için birkaç alım-satım modu bulunmaktadır. Belirli bir sembolün alım-satım modları hakkındaki bilgi, ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE sayımının değerlerine yansır.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Tanıtıcı

Açıklama

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Sembol için alım-satım devre dışı bırakılmıştır

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Sadece uzun pozisyonlara izin verilir

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Sadece kısa pozisyonlara izin verilir

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Sadece pozisyon kapama işlemlerine izin verilir

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Alım-satım kısıtlaması yoktur

 

Belirli bir sembol için muhtemel işlem uygulama modları, ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION sayımında tanımlanmıştır.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Tanıtıcı

Açıklama

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

İstek ile uygulama

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Anında uygulama

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Piyasa Uygulaması

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Borsa uygulaması

 

Pozisyon aktarımı sırasındaki swap hesabı yöntemleri, ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE sayımında belirtilir. Swap hesaplama yöntemi, SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametrelerinin ölçüm birimlerini belirler. Örneğin, swap bedelleri müşterinin teminat döviz birimi üzerinden uygulanıyorsa, bu parametrelerin değerleri teminat döviz birimi cinsinden belirlenecektir.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Tanıtıcı

Açıklama

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Swap devre dışı (swap yok)

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Swap bedelleri puan bazında uygulanır

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Swap bedelleri semboldeki baz döviz birimi üzerinden uygulanır

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Swap bedelleri semboldeki karşıt döviz üzerinden uygulanır

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Swap bedelleri, müşterinin teminat para birimi üzerinden uygulanır

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Swap bedelleri, hesaplanma sırasındaki finansal enstrüman fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür)

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Swap bedelleri, pozisyonun açılış fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün pozisyonlar, kapanış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün, mevcut Satış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır

 

ENUM_DAY_OF_WEEK sayımı haftanın günlerini belirtmek için kullanılır.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Tanıtıcı

Açıklama

SUNDAY

Pazar

MONDAY

Pazartesi

TUESDAY

Salı

WEDNESDAY

Çarşamba

THURSDAY

Perşembe

FRIDAY

Cuma

SATURDAY

Cumartesi

 

Opsiyon, bir dayanak varlığı belirtilen fiyattan veya belirtilen tarihten önce alma veya satma hakkı veren (zorunlu değil) bir sözleşmedir. Şu sayımlar –opsiyon tipi ve sözleşmeye konu olan hak da dahil olmak üzere– opsiyon özelliklerini tanımlar.  

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Tanıtıcı

Açıklama

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

Alış opsiyonu, size bir varlığı belirtilen fiyattan alma hakkı verir

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

Satış opsiyonu, size bir varlığı belirtilen fiyattan Satma hakkı verir

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Tanıtıcı

Açıklama

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

Avrupa opsiyonu sadece belli bir tarihte kullanılır (zaman-aşımı tarihi, işlem tarihi, dağıtım tarihi)

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

Amerikan opsiyonu zaman aşımından önce herhangi bir işlem gününde kullanılabilir. Bunun için alıcının opsiyonu kullanabileceği bir periyot belirtilir.

 

Finansal enstrümanlar ekonomi sektörlerine göre sınıflandırılır. Bir ekonomi sektörü, ekonomik faaliyetin bir bölümüdür ve ekonominin diğer bölümlerinden ayrılmasına olanak sağlayan spesifik özelliklere, ekonomik hedeflere, işlevlere ve davranışlara sahiptir. ENUM_SYMBOL_SECTOR, bir ticaret enstrümanının ait olduğu ekonomi sektörlerini listeler.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

Tanımlayıcı

Açıklama

SECTOR_UNDEFINED

Belirsiz

SECTOR_BASIC_MATERIALS

Ham maddeler

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

İletişim servisleri

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

Tüketici - Konjonktürel

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

Tüketici - İstikrarlı

SECTOR_CURRENCY

Para birimleri

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

Kripto para

SECTOR_ENERGY

Enerji

SECTOR_FINANCIAL

Finans

SECTOR_HEALTHCARE

Sağlık hizmeti

SECTOR_INDUSTRIALS

Sanayi

SECTOR_REAL_ESTATE

Gayrimenkul

SECTOR_TECHNOLOGY

Teknoloji

SECTOR_UTILITIES

Kamu hizmetleri

 

Her bir finansal enstrüman, belirli bir sanayi tipine veya ekonomi dalına atanabilir. Bir sanayi, ekonominin bir dalıdır ve yakından ilişkili ham maddeler, mallar veya hizmetler üretir. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY, bir ticaret enstrümanının ait olduğu sanayileri listeler.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #

Tanımlayıcı

Değer

Açıklama

INDUSTRY_UNDEFINED

0

Belirsiz

Ham maddeler

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

1

Tarım girdileri

INDUSTRY_ALUMINIUM

2

Alüminyum

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

3

Yapı malzemeleri

INDUSTRY_CHEMICALS

4

Kimyasallar

INDUSTRY_COKING_COAL

5

Kok kömürü

INDUSTRY_COPPER

6

Bakır

INDUSTRY_GOLD

7

Altın

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

8

Kereste ve odun üretimi

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

9

Diğer endüstriyel metaller ve madencilik

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

10

Diğer değerli metaller ve madencilik

INDUSTRY_PAPER

11

Kağıt ve kağıt ürünleri

INDUSTRY_SILVER

12

Gümüş

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

13

Özel kimyasallar

INDUSTRY_STEEL

14

Çelik

İletişim servisleri

INDUSTRY_ADVERTISING

51

Reklam ajansları

INDUSTRY_BROADCASTING

52

Radyo, televizyon vb. yayıncılığı

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

53

Elektronik oyun ve multimedya

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

54

Eğlence

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

55

İnternet içeriği ve bilgileri

INDUSTRY_PUBLISHING

56

Kitap, dergi vb. yayıncılığı

INDUSTRY_TELECOM

57

Telekomünikasyon hizmetleri

Tüketici - Konjonktürel

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

101

Kıyafet imalatı

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

102

Kıyafet perakendeciliği

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

103

Otomobil üreticileri

INDUSTRY_AUTO_PARTS

104

Otomobil parçaları

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

105

Otomobil ve kamyon bayileri

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

106

Çok katlı mağazalar

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

107

Ayakkabılar ve aksesuarlar

INDUSTRY_FURNISHINGS

108

Mobilya, demirbaşlar ve elektrikli aletler

INDUSTRY_GAMBLING

109

Kumar

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

110

Ev dekorasyonu perakendeciliği

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

111

İnternet perakendeciliği

INDUSTRY_LEISURE

112

Serbest zaman endüstrisi

INDUSTRY_LODGING

113

Konaklama

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

114

Lüks mallar

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

115

Ambalaj ve kaplar

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

116

Bireysel hizmetler

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

117

Karavanlar

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

118

Konut inşaatı

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

119

Tatil köyleri ve kumarhaneler

INDUSTRY_RESTAURANTS

120

Restoranlar

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

121

Özel perakendecilik

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

122

Tekstil imalatı

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

123

Seyahat hizmetleri

Tüketici - İstikrarlı

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

151

İçecekler - Bira imalathaneleri

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

152

İçecekler - Alkolsüz

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

153

İçecekler - Şarap imalathaneleri

INDUSTRY_CONFECTIONERS

154

Şekerlemeciler

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

155

İndirim mağazaları

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

156

Eğitim ve öğretim hizmetleri

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

157

Tarım ürünleri

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

158

Gıda dağıtımı

INDUSTRY_GROCERY_STORES

159

Marketler

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

160

Ev ve kişisel ürünler

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

161

Paketli gıdalar

INDUSTRY_TOBACCO

162

Tütün

Enerji

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

201

Petrol ve gaz sondajı

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

202

Petrol ve gaz çıkarma ve işleme

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

203

Petrol ve gaz ekipmanı ve hizmetleri

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

204

Petrol ve gaz - entegre hizmetler

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

205

Petrol ve gaz - orta akım hizmetler

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

206

Petrol ve gaz rafinasyonu ve pazarlama

INDUSTRY_THERMAL_COAL

207

Termal kömür

INDUSTRY_URANIUM

208

Uranyum

Finans

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

251

Borsa yatırım fonu

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

252

Varlık yönetimi

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

253

Bankalar - Çeşitli

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

254

Bankalar - Bölgesel

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

255

Sermaye piyasaları

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

256

Kapalı uçlu yatırım fonu - Borç

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

257

Kapalı uçlu yatırım fonu - Özsermaye

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

258

Kapalı uçlu yatırım fonu - Yurt dışı kaynaklı

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

259

Kredi hizmetleri

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

260

Finansal holdingler

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

261

Finansal veriler ve borsa

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

262

Sigorta brokerları

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

263

Sigorta - Çeşitli

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

264

Sigorta - Hayat

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

265

Sigorta - Mal ve kaza

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

266

Sigorta - Reasürans

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

267

Sigorta - Özel

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

268

İpotek finansmanı

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

269

Paravan şirketler

Sağlık hizmeti

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

301

Biyoteknoloji

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

302

Tanı ve araştırma

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

303

İlaç üreticileri - genel

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

304

İlaç üreticileri - Özel ve eşdeğer

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

305

Sağlık planları

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

306

Sağlık bilgi hizmetleri

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

307

Sağlık tesisleri

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

308

Tıbbi cihazlar

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

309

Tıbbi dağıtım

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

310

Tıbbi aletler ve malzemeler

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

311

İlaç perakendecileri

Sanayi

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

351

Havacılık ve savunma

INDUSTRY_AIRLINES

352

Hava yolları

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

353

Havaalanları ve hava hizmetleri

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

354

Yapı ürünleri ve ekipmanları

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

355

İş ekipmanları ve malzemeleri

INDUSTRY_CONGLOMERATES

356

Holdingler

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

357

Danışmanlık hizmetleri

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

358

Elektrik ekipmanları ve parçaları

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

359

Mühendislik ve inşaat

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

360

Tarım ve ağır iş makineleri

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

361

Sanayi dağıtımı

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

362

Altyapı hizmetleri

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

363

Nakliye ve lojistik - entegre hizmetler

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

364

Deniz taşımacılığı

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

365

Metal üretimi

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

366

Kirlilik denetimi ve temizlenmesi

INDUSTRY_RAILROADS

367

Demiryolları

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

368

Kiralama ve finansal kiralama hizmetleri

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

369

Güvenlik ve koruma hizmetleri

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

370

Özel iş hizmetleri

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

371

Özel sanayi makineleri

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

372

İstihdam hizmetleri

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

373

Araçlar ve aksesuarlar

INDUSTRY_TRUCKING

374

Kamyon taşımacılığı

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

375

Atık Yönetimi

Gayrimenkul

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

401

Gayrimenkul - Geliştirme

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

402

Gayrimenkul - Çeşitli

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

403

Gayrimenkul hizmetleri

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

404

GYO - Çeşitli

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

405

GYO - Sağlık tesisleri

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

406

GYO - Otel ve motel

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

407

GYO - Sanayi

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

408

GYO - İpotek

INDUSTRY_REIT_OFFICE

409

GYO - Ofis

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

410

GYO - Konut

INDUSTRY_REIT_RETAIL

411

GYO - Perakendecilik

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

412

GYO - Özel

Teknoloji

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

451

İletişim ekipmanı

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

452

Bilgisayar donanımı

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

453

Tüketici elektroniği

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

454

Elektronik bileşenler

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

455

Elektronik ve bilgisayar dağıtımı

INDUSTRY_IT_SERVICES

456

Bilgi teknolojisi hizmetleri

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

457

Bilimsel ve teknik aletler

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

458

Yarı iletken ekipman ve materyaller

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

459

Yarı iletkenler

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

460

Yazılım - Uygulama

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

461

Yazılım - Alt yapı

INDUSTRY_SOLAR

462

Güneş enerjisi

Kamu hizmetleri

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

501

Kamu hizmetleri - Çeşitli

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

502

Kamu hizmetleri - Bağımsız enerji üreticileri

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

503

Kamu hizmetleri - Yenilenebilir enerji hizmeti

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

504

Kamu hizmetleri - Düzenli elektrik hizmeti

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

505

Kamu hizmetleri - Düzenli gaz hizmeti

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

506

Kamu hizmetleri - Düzenli su hizmeti

INDUSTRY_UTILITIES_FIRST

501

Kamu hizmetlerinin numaralandırmasının başlangıcı. INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED'a karşılık gelir.

INDUSTRY_UTILITIES_LAST

506

Kamu hizmetlerinin numaralandırmasının sonu. INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER'a karşılık gelir.