MQL5 Program Özelliklerini çalıştırma

Çalışmakta olan MQL5 programı hakkında bilgi edinmek için, ENUM_MQL_INFO_INTEGER ve ENUM_MQL_INFO_STRING ten sabitler kullanılır.

MQLInfoString fonksiyonu için

ENUM_MQL_INFO_INTEGER

Tanımlayıcı

Açıklama

Tip

MQL_HANDLES_USED

Mevcut etkin nesne tanıtıcısı sayısı. Bunlara hem dinamik (new aracılığıyla oluşturulan) hem de dinamik olmayan nesneler, global/yerel değişkenler veya sınıf üyeleri dahildir. Bir program ne kadar çok tanıtıcı kullanırsa, o kadar fazla kaynak tüketir.

int

MQL_MEMORY_LIMIT

MQL5 programı için dinamik belleğin MB cinsinden maksimum mümkün miktarı

int

MQL_MEMORY_USED

MQL5 programı tarafından kullanılan belleğin MB cinsinden miktarı

int

MQL_PROGRAM_TYPE

MQL5 programının tipi

ENUM_PROGRAM_TYPE

MQL_DLLS_ALLOWED

Söz konusu çalışmakta olan program için DLL kullanım izni

bool

MQL_TRADE_ALLOWED

Söz konusu çalışmakta olan program için alım-satım izni

bool

MQL_SIGNALS_ALLOWED

Söz konusu çalışmakta olan program için Sinyallerde değişiklik yapma izni

bool

MQL_DEBUG

Programın hata ayıklama modunda çalışmakta olduğunun işareti

bool

MQL_PROFILER

Programın kod profil oluşturma modunda çalışmakta olduğunun işareti

bool

MQL_TESTER

Programın test sınayıcısında çalışmakta olduğunun işareti

bool

MQL_FORWARD

Programın ileri test işleminde çalışmakta olduğunun işareti

bool

MQL_OPTIMIZATION

Programın optimizasyon modunda çalışmakta olduğunun işareti

bool

MQL_VISUAL_MODE

Programın görsel test modunda çalışmakta olduğunun işareti

bool

MQL_FRAME_MODE

Uzman Danışmanın optimizasyon sonuç çerçevelerinin toplanması modunda çalışmakta olduğunun işareti

bool

MQL_LICENSE_TYPE

EX5 modülünün lisans tipi. Lisans, Mql5InfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE) kullanılarak bir isteğin yapıldığı EX5 modülünü ifade eder.

ENUM_LICENSE_TYPE

MQL_STARTED_FROM_CONFIG

Komut dosyası/Uzman Danışman yapılandırma dosyasının StartUp bölümünden başlatılmışsa true değerini geri döndürür. Bu, ilgili komut dosyasının/Uzman Danışmanın terminalin başlatıldığı yapılandırma dosyasına kaydedildiği anlamına gelir.

bool

MQLInfoString fonksiyonu için

ENUM_MQL_INFO_STRING

Tanımlayıcı

Açıklama

Tip

MQL_PROGRAM_NAME

Çalışmakta olan MQL5 programının ismi

string

MQL5_PROGRAM_PATH

Söz konusu çalışmakta olan program için dosya yolu

string

 

Çalışmakta olan programın tipi hakkında bilgi edinmek amacıyla, ENUM_PROGRAM_TYPE ın değerleri kullanılır.

ENUM_PROGRAM_TYPE

Tanımlayıcı

Açıklama

PROGRAM_SCRIPT

Komut dosyası

PROGRAM_EXPERT

Uzman danışman

PROGRAM_INDICATOR

Gösterge

PROGRAM_SERVICE

Hizmet

 

ENUM_LICENSE_TYPE

Tanımlayıcı

Açıklama

LICENSE_FREE

Ücretsiz sınırsız versiyon

LICENSE_DEMO

Market'ten ücretli bir ürünün deneme versiyonu. Sadece strateji sınayıcısında çalışır

LICENSE_FULL

Satın alınmış lisanslı bir versiyon en az 5 aktifleştirmeye izin verir. Aktifleştirme sayısı satıcı tarafından belirlenir. Satıcı izin verilen aktifleştirme sayısını arttırabilir

LICENSE_TIME

Sınırlı süreli lisansa sahip bir versiyon

Örnek:

   ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);
   switch(mql_program)
     {
      case PROGRAM_SCRIPT:
        {
         Print(__FILE__+" is script");
         break;
        }
      case PROGRAM_EXPERT:
        {
         Print(__FILE__+" is Expert Advisor");
         break;
        }
      case PROGRAM_INDICATOR:
        {
         Print(__FILE__+" is custom indicator");
         break;
        }
      default:Print("MQL5 type value is ",mql_program);
   //---
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT)="MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT), " MB");
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)="MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED), " MB");
   Print("MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED)="MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED), " handles");