Sınama İstatistikleri

Sınama sona erdiğinde, alım-satım sonuçlarının istatistiklerine dair farklı parametreler hesaplanır. Parametrelerin değerleri, ENUM_STATISTICS sayımında parametre tanımlayıcısını belirledikten sonra, TesterStatistics() fonksiyonu kullanılarak elde edilebilir.

İstatistiklerin hesaplanması için iki farklı tipte (int ve double) parametre kullanılır, fonksiyon tüm değerleri double olarak döndürür. Aksi belirtilmedikçe double tipli istatistik değerleri, mevduat döviz birimi üzerinden ifade edilir.

ENUM_STATISTICS

Tanıtıcı

İstatistiksel parametrelerin tanımı

Tip

STAT_INITIAL_DEPOSIT

Başlangıç mevduat değeri

double

STAT_WITHDRAWAL

Hesaptan çekilen para miktarı

double

STAT_PROFIT

Sınamadan sonraki net kar, STAT_GROSS_PROFIT ve STAT_GROSS_LOSS değerlerinin toplamı (STAT_GROSS_LOSS her zaman sıfırdan küçük veya sıfıra eşittir)

double

STAT_GROSS_PROFIT

Toplam kar, tüm kazançlı (pozitif) alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir

double

STAT_GROSS_LOSS

Toplam kayıp, tüm negatif alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir

double

STAT_MAX_PROFITTRADE

Maksimum kar – tüm kazançlı işlemler içindeki en büyük değer. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir

double

STAT_MAX_LOSSTRADE

Maksimum kayıp – tüm kaybeden işlemlerin arasındaki en küçük değer. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir

double

STAT_CONPROFITMAX

Bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir

double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

STAT_CONPROFITMAX (bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı

int

STAT_MAX_CONWINS

En uzun kazançlı işlemler serisinin toplam karı

double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

En uzun kazançlı işlemler serisindeki işlem sayısı STAT_MAX_CONWINS

int

STAT_CONLOSSMAX

Bir kayıplı işlem serisi içindeki maksimum zarar. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir

double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

STAT_CONLOSSMAX (bir kaybeden işlem serisi içindeki maksimum zarar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı

int

STAT_MAX_CONLOSSES

En uzun kaybeden işlem serisindeki toplam zarar

double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

En uzun kaybeden işlem serisindeki işlemlerin sayısı STAT_MAX_CONLOSSES

int

STAT_BALANCEMIN

Minimum bakiye değeri

double

STAT_BALANCE_DD

Parasal terimlerle bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınır

double

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Yüzdelik değerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum azalmanın (STAT_BALANCE_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir.

double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Yüzdelik olarak bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır

double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Parasal terimlerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum yüzdelik azalmanın (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT) gerçekleşmesiyle kaydedilir.

double

STAT_EQUITYMIN

Minimum varlık değeri

double

STAT_EQUITY_DD

Parasal terimlerle varlıktaki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınmaktadır

double

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Yüzdelik olarak azalma miktarı, varlıktaki maksimum parasal azalmanın (STAT_EQUITY_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir.

double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Varlıktaki maksimum yüzdelik azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda, göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır

double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Parasal terimlerle varlıktaki azalma, varlıktaki maksimum yüzdelik azalma (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) gerçekleştiğinde kaydedilir.

double

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Beklenen kazanç

double

STAT_PROFIT_FACTOR

Kazanç faktörü, STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS oranına eşittir. Eğer STAT_GROSS_LOSS=0 ise, kazanç faktörü DBL_MAX değerine eşittir

double

STAT_RECOVERY_FACTOR

Geri kazanım faktörü, STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD oranına eşittir

double

STAT_SHARPE_RATIO

Sharpe oranı

double

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Minimum teminat seviyesi değeri

double

STAT_CUSTOM_ONTESTER

OnTester() fonksiyonunun dönüş yaptığı, hesaplanmış özel optimizasyon kriterinin değeri

double

STAT_DEALS

İşlemlerin sayısı

int

STAT_TRADES

Yapılan işlemlerinin sayısı

int

STAT_PROFIT_TRADES

Kazançlı işlemler

int

STAT_LOSS_TRADES

Kaybeden işlemler

int

STAT_SHORT_TRADES

Kısa (satış) işlemler

int

STAT_LONG_TRADES

Uzun (alış) işlemler

int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Kazançlı kısa işlemler

int

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Kazançlı uzun işlemler

int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Kazançlı bir işlem serisinin ortalama uzunluğu

int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Kaybeden bir işlem serisinin ortalama uzunluğu

int

STAT_COMPLEX_CRITERION

Karmaşık optimizasyon kriteri