Eye

Bir statik fonksiyondur. Köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu, istenilen büyüklükte bir matris oluşturur ve geri döndürür.

static matrix matrix::Eye(
  const ulong  rows,        // satır sayısı
  const ulong  cols,        // sütun sayısı
  const int    ndiag=0      // köşegenin indeksi
   );

Parametreler

rows

[in]  Çıktıda satır sayısı.

cols

[in]  Çıktıda sütun sayısı.

ndiag=0

[in]  Köşegenin indeksi: ndiag=0 (varsayılan) ana köşegeni, ndiag>0 ana köşegenin üzerindeki köşegenleri ve ndiag<0 ana köşegenin altındaki köşegenleri ifade eder.

Geri dönüş değeri

Değerleri bire eşit olan k'nıncı köşegen dışında tüm elemanların sıfıra eşit olduğu bir matris.

MQL5 örneği:

  matrix eye=matrix::Eye(33);
  Print("eye = \n"eye);
  
  eye=matrix::Eye(44,1);
  Print("eye = \n"eye);  
  /*
   eye = 
   [[1,0,0]
    [0,1,0]
    [0,0,1]]
   eye = 
   [[0,1,0,0]
    [0,0,1,0]
    [0,0,0,1]
    [0,0,0,0]]   
  */

Python örneği:

np.eye(3, dtype=int)
array([[1, 0, 0],
       [0, 1, 0],
       [0, 0, 1]])
 
np.eye(4, k=1)
array([[0., 1., 0., 0.],
       [0., 0., 1., 0.],
       [0., 0., 0., 1.],
       [0., 0., 0., 0.]])