CopyIndicatorBuffer

Belirtilen gösterge arabelleğinden belirtilen miktarda veriyi vektöre alır.

Veriler, vektör için tahsis edilen fiziksel belleğin başında en eski eleman olacak şekilde vektöre kopyalanacaktır. Fonksiyonun üç seçeneği vardır.

Başlangıç konumuna ve gerekli eleman sayısına göre erişim

bool  vector::CopyIndicatorBuffer(
   long      indicator_handle,     // gösterge tanıtıcısı
   ulong     buffer_index,         // gösterge arabelleği numarası
   ulong     start_pos,            // kopyalamanın başlayacağı konum
   ulong     count                 // kopyalanacak eleman sayısı
   );

Başlangıç tarihine ve gerekli eleman sayısına göre erişim

bool  vector::CopyIndicatorBuffer(
   long      indicator_handle,     // gösterge tanıtıcısı
   ulong     buffer_index,         // gösterge arabelleği numarası
   datetime  start_time,           // başlangıç tarihi
   ulong     count                 // kopyalanacak eleman sayısı
   );

Gerekli tarih aralığının başlangıç ve bitiş tarihlerine göre erişim

bool  vector::CopyIndicatorBuffer(
   long      indicator_handle,     // gösterge tanıtıcısı
   ulong     buffer_index,         // gösterge arabelleği numarası
   datetime  start_time,           // başlangıç tarihi
   datetime  stop_time             // bitiş tarihi
   );

Parametreler

indicator_handle

[in] İlgili gösterge fonksiyonu tarafından elde edilen gösterge tanıtıcısı.

buffer_index

[in]  Gösterge arabelleği numarası.

start_pos

[in]  Kopyalanacak ilk elemanın indeksi.

count

[in]  Kopyalanacak eleman sayısı.

start_time

[in]  İlk elemana karşılık gelen çubuk zamanı.

stop_time

[in]  Son elemana karşılık gelen çubuk zamanı.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, hata olması durumunda false geri döndürür.

Not

Kopyalanacak veri elemanları (buffer_index indeksli gösterge arabelleği) şimdiki zamandan geçmişe doğru sayılır, yani 0'a eşit başlangıç konumu mevcut çubuk (mevcut çubuk için gösterge değeri) anlamına gelir.

Bilinmeyen miktarda veri kopyalarken, büyüklük belirtmeden (veriler için bellek tahsis etmeden) vektörü bildirmelisiniz, çünkü CopyBuffer() fonksiyonu alıcı vektörün büyüklüğünü kopyalanan veri büyüklüğüne göre ayarlayacaktır.

Gösterge değerlerinin kısmi olarak kopyalanması gerektiğinde, gerekli miktarın kopyalanacağı bir ara vektör kullanmalısınız. Daha sonra bu ara vektörden gerekli değerleri alıcı vektörün gerekli yerlerine eleman eleman kopyalayabilirsiniz.

Belirli bir miktarda veri kopyalanacaksa, gereksiz bellek yeniden tahsisini önlemek adına büyüklüğünü belirterek vektörü bildirmeniz önerilir.

Göstergeden veri talep edilirken, istenen seriler henüz oluşturulmadıysa veya sunucudan indirilmesi gerekiyorsa, fonksiyon hemen false geri döndürür ve arka planda indirme/oluşturma işlemini başlatır.

Uzman Danışmandan veya komut dosyasından veri talep edilirken, terminalde yerel olarak ilgili veriler yoksa, sunucudan indirme işlemi başlatılır ve bu süreçte yerel geçmişten oluşturulabiliyorsa gerekli seriler oluşturulur. Fonksiyon, zaman aşımı süresi dolduğunda hazır olan veri miktarını geri döndürür.

Ayrıca bakınız

CopyBuffer